Frånvarorapportering, fixa vikarier och administrera nationella prov.

Det är några av de arbetsuppgifter som en överväldigande majoritet av lärarna i årskurserna 1-6 anser hellre bör skötas av administrativ personal.

– Det är ett obegripligt resursslöseri med lärares kompetens. Det finns oerhört många uppgifter som i dag utförs av legitimerade lärare som i stället borde kunna läggas på andra personalkategorier, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i en kommentar.

I en enkätundersökning har förbundet frågat lärare på låg- och mellanstadiet om vilka arbetsuppgifter de har som ligger vid sidan av den egna undervisningen.

En överväldigande majoritet anser att allt för mycket tid går åt till diverse administrativa uppgifter som bättre kan skötas av någon annan än läraren.

Lärarnas Riksförbunds slutsats är att det behövs mer personal i skolan, till exempel fler lärarassistenter, vaktmästare och it-personer för att avlasta lärarna.

Det kräver, enligt förbundet, mer resurser såväl från stat som kommun och en rensning i lärarnas uppdragsbeskrivning.

– Lärare måste få mer tid för sitt kärnuppdrag. En balanserad arbetssituation med rätt förutsättningar för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt skulle bidra till att kvaliteten i undervisningen förbättras och elevresultaten höjs, säger Åsa Fahlén.