I Arbetsmiljöverket annonskampanj fick arbetsgivare berätta om hur de jobbar med att förebygga psykisk ohälsa på arbetet.

Kampanjen, som lanserades under hösten och vintern 2017, publicerades på myndighetens sajt och i olika medier.

I ett färskt JO-beslut får Arbetsmiljöverket kritik för hur de utformade kampanjen.

I beslutet menar JO att myndigheters information till allmänheten omfattas av regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. En kampanj får alltså inte ”vinklas till myndighetens eller någon annans fördel”.

JO anser att Arbetsmiljöverket gjort reklam för de arbetsgivare som är med i annonserna.

”Detta riskerar att leda till att allmänheten ifrågasätter myndighetens opartiskhet gentemot de arbetsgivare som deltagit i annonskampanjen, vilket i sig är ägnat att rubba den allmänna tilltron till myndigheten som helhet”, skriver JO i beslutet.

Arbetsmiljöverket å andra sidan menar i sitt svar till JO att det var motiverat att använda verkliga exempel i annonserna.

Myndigheten hänvisar till flera av sina uppdrag, bland annat att regeringen i sin arbetsmiljöstrategi lyfter som en framgångsfaktor att staten bidrar med kunskap och praktiska exempel på hur arbetsplatser med god psykosocial arbetsmiljö kan skapas.

Samtidigt påpekar Arbetsmiljöverket att kommunikationsverksamheten är skild från inspektionsverksamheten.

”Det faktum att vi använt vissa exempel i vår annonskampanj betyder inte att de verksamheterna kommer lindrigare undan i vår tillsyn”, skriver Arbetsmiljöverket.

Annonserna där arbetsgivare medverkar är nu borttagna från Arbetsmiljöverkets sajt.