Det var i mars i år som en kvinna som sökt fortsatt sjukpenning fick ett meddelande på sin telefonsvarare.

Hon kunde då höra hur handläggaren från Försäkringskassan, som glömt att lägga på, fortsatte samtalet med en kollega.

Handläggaren kallade kvinnan ”dryg i pallet” och att hon ”ska fan svara i telefon”, ”hon har ju bara ryggproblem” och ”är inte något psykiskt kvadd som ligger och skriker i soffan”.

Kvinnan anmälde handläggaren till Justitieombudsmannen (JO) som nu riktar allvarlig kritik mot handläggaren.

Myndigheten skriver att agerandet tyder på oförmåga att hålla sig till sakfrågan.

Och att det strider mot grundlagen, då regeringsformen uppger att myndigheter ska ”beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”.

Vidare skriver JO att det är viktigt att enskilda bemöts med respekt för att allmänheten ska känna förtroende för myndigheterna.

Försäkringskassan uppger att handläggaren var stressad över arbetsbelastningen när samtalet skedde.

Och att hon fått anpassade arbetsuppgifter som inte innehåller kontakt med enskilda personer.

Försäkringskassan skriver också att man bett den försäkrade om ursäkt.