Redan vid anställningsintervjun var den anställda noga med att berätta om sin dyslexi.

Trots det avslutades provanställningen på polismyndigheten, just på grund av dyselexin.

Det hävdar fackförbundet ST som nu stämmer polismyndigheten till Arbetsdomstolen.

ST menar att arbetsgivaren har valt att avsluta provanställningen på grund av medlemmens funktionsnedsättning, något som inte är tillåtet enligt diskrimineringslagen.

Under tiden på jobbet ska den anställda, enligt stämningsansökan, inte ha fått tillräckliga tekniska hjälpmedel för att utföra sitt arbete och inte heller några invändningar från sin närmsta chef gällande sin arbetsprestation.

ST kräver i stämningsansökan att medlemmen dels får diskrimineringsersättning på 175 000 kronor, dels ersättning med 23 000 kronor per månad från augusti 2018 till dagen för rättegången för förlorad arbetsinkomst.