Dagens arbetslöshet, 6,2 procent, är för hög för att ses som naturlig inför den stundande ekonomiska avmattningen, menar LO-ekonomerna i sin höstprognos.

För visst finns här utrymme för fler jobb.

Fortfarande finns ett starkt tryck på arbetsmarknaden som gör det gynnsamt för ungdomar och nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden.

Fortfarande finns många med gymnasial utbildning som har stora möjligheter att få ett bra kvalificerat jobb.

Och fortfarande finns många arbetstillfällen där kraven på hög kompetens har sjunkit.

Med dessa förutsättningar är det inte läge att tala om höjd arbetslöshet. Möjligheterna finns ju där.

Det som krävs är dock att Riksbanken vilar på hanen och skjuter upp sin räntehöjning som, om den genomförs för tidigt, skulle strypa ekonomin.

Dessutom måste statsbidragen skrivas upp så att de följer befolkningsutveckling och behov.

Hur lågt kan då arbetslösheten pressas?

LO-ekonomerna ger inget exakt svar på kort sikt.

Men på längre sikt är det fullt möjligt att pressa ned den svenska arbetslösheten till mellan 2,0 och 4,0 procent, anser de.

Det är en siffra som är bra att ha i bakhuvudet när politiker börjar prata om nödvändigheten av att strama åt och dra ned.

För vägvalet är politiskt. Låg arbetslöshet är ingen utopi.