Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven har fram till måndag morgon på sig att komma med ett besked till talmannen om han ser några förutsättningar för att bilda en regering. En sådan väntas i så fall bygga på någon form av samarbete med Centerpartiet och Liberalerna.

Nu kommer kraven från Centern.

– Det är en gedigen lista på ett antal liberala krav. Det handlar om sänkta skatter på jobb och företag, att liberalisera bostads- och arbetsmarknaden och det handlar om att säkra valfriheten i välfärden. Men också om frihets- och äganderättsreformer för landsbygden. Specifikt kan det handla om kraftigt sänkta marginalskatter, reformerade turordningsregler, en liberalare arbetsrätt och friare hyressättning. En rad förslag som innebär att Centerpartiet får genomslag för den politik som vi har drivit under en lång rad av år, säger Annie Lööf till Dagens Nyheter.

Lööfs uttalanden är aningen motsägelsefulla.

Hon säger å ena sidan att C inte är beredda att inleda förhandlingar om en ny S-ledd regering — samtidigt säger hon å andra sidan att partiet ställer ett antal skarpa liberala krav till S.

Innehåll från extern tjänst

Genom att klicka på knappen godkänner du tjänstens dataskydsspolicy.

– Accepterar de kraven är vi villiga att överväga att släppa fram eller tolerera Stefan Löfven i nästa veckas statsministeromröstning, säger Annie Lööf, men tillägger:

– De här kraven ska ses som tydliga krav för S att acceptera eller att förkasta för att vi ens ska kunna överväga om vi ska tolerera Stefan Löfven i statsministeromröstningen. Det är upp till S att begrunda de krav som vi kommer att lägga fram till dem, säger hon.

Liberalerna är däremot betydligt mer splittrade, ända upp i partiledningen.

Enligt SVT står partiledaren Jan Björklund och partiets ekonomisk-politiske talesperson Mats Persson på varsin sida. Den senare vill stänga dörren för S-samarbete.

På samma sida står den rättspolitiske talespersonen Johan Pehrson, den försvarspolitiske talespersonen Alan Widman samt kvinnoförbundets ordförande Gulan Avcic.

Innehåll från extern tjänst

Genom att klicka på knappen godkänner du tjänstens dataskydsspolicy.

Mats Persson är från Skåne, där länsförbundet i förra veckan gjorde ett uttalande just om att stänga dörren till S. Distriktet är dock splittrat. Till minoriteten hör gruppledaren i riksdagen Christer Nylander.

Stockholms läns och Uppsala läns förbund har båda markerat att dörren till SD är stängd. Övriga länsförbund väntas ta ställning i veckan, men från flera håll säger man att man avvaktar med offentliga ställningstaganden.

– Länsförbundet i Västsverige har inte för avsikt att ta ställning till hypotetiska förslag i debatten, utan först när det finns något konkret att ta ställning till. Min personliga uppfattning är dessutom att frågan skulle vinna på att färre personer och grupper gör uttalanden som snarast låser fortsatta diskussioner, säger ordföranden för Västsverige Jonas Andersson, som också sitter i partistyrelsen, till TT.

Mandatmässigt räcker det med att Centerpartiet, som också har gruppmöte i dag, öppnar för S-samarbete, men varken Annie Lööf eller Jan Björklund vill ensam bli anklagad för att spräcka Alliansen.

Owe Nilsson/TT

Läs mer om partiernas syn på arbetsmiljö och arbetsrätt

• Så mycket vill partierna satsa på arbetsmiljö

• Vill partierna ändra las?

• Vilka partier vill lagstifta bort hyvling?