”Dra inte i bromsen.” Det var LO-ekonomernas budskap på tisdagens presskonferens där de presenterade sin höstprognos över Sveriges ekonomi.

Ekonomerna menar att arbetslösheten är på väg upp. Samtidigt kommer det, i och med det osäkra politiska läget, att ske en automatisk åtstramning i finanspolitiken nästa år om politikerna inte fattar några aktiva beslut i övergångsbudgeten.

Det eftersom skatteintäkterna följer med tillväxten och löneutvecklingen samtidigt som satsningarna på välfärden inte automatiskt hänger med.

– Vi har tidigare lyft det här problemet. Det framstår som att politikerna fattar beslut om reformer när de egentligen bara fattar beslut om att följa befolkningsutvecklingen, säger LO-ekonomen Åsa-Pia Järliden Bergström.

LO-ekonomerna vill därför löneindexera taken i socialförsäkringarna och införa en automatisk uppräkning av statsbidragen till kommunerna.

– Det finns fortfarande möjligheter att pressa arbetslösheten ytterligare.

En annan uppmaning från LO-ekonomerna, den här gången till Riksbanken, är att inte höja räntan.

Ekonomerna menar att det finns ytterligare utrymme för att sänka arbetslösheten. Trycket på arbetsmarknaden med låga räntor som stimulerar investeringar borde fortsätta.

Det är också viktigt, enligt ekonomerna, att behålla inflationsmålet på två procent eftersom det är en utgångspunkt när parterna förhandlar om löneökningar.

– Vi uppmanar Riksbanken att avvakta och skåda inflationen i vitögat. Då först ska man höja räntorna, säger Åsa-Pia Järliden Bergström.

Att en låg ränta leder till att befolkningens skuldsättning ökar menar hon är en separat fråga som inte borde påverka räntenivån.

– Det är klart att vi också ser att det kan finnas risker för finansiell instabilitet, men vi menar att där bör man höja kraven på bankerna att exempelvis ha en större andel eget kapital. När det gäller bolåneskulder har vi tryckt på att det är frågor utanför penningpolitikens område.

I ekonomernas analys av omvärldens och Sveriges ekonomi de kommande åren slår man fast att högkonjunkturen fortsätter ett tag till, men att toppen är passerad och att vi framöver kommer att se en dämpning av ekonomin.

I Sverige har särskilt investeringarna i nya bostäder minskat det senaste året, en minskning som kommer att fortsätta, enligt LO-ekonomerna.

– Det innebär att det vi betraktar som en väldigt bra arbetsmarknad kommer att svalna. Det är inte frågan om att vi har en lågkonjunktur nästa eller nästnästa år. Vi befinner oss på toppen av en högkonjunktur och vi är på väg att få en betydligt lugnare utveckling, säger LO-ekonomen Håkan Hellstrand.

Hur ser du på risken för en krasch, till exempel på bostadsmarknaden?
– Det är osäkert hur olika politikförslag slår mot bostadspriserna och börjar räntan att höjas kanske det blir en reaktion på det. Risken finns, men vi ser den inte som överhängande, det är snarare det som kommer från omvärlden.