Den femtonåriga praoeleven skulle arbeta med en maskin på ett byggföretag i Dalarna i början av 2016. Men någonting gick fel och eleven skadade sig allvarligt i handen.

Snart visade det sig att skyddet för maskinens farliga och rörliga delar varit borttaget.

Det visade sig också att handledaren saknade kunskap om regler för minderårigas arbete, som helt skulle förbjudit eleven att arbeta med maskinen.

Nu får företaget 200 000 kronor i böter efter att ha brutit mot arbetsmiljölagen.

Det framgår av ett strafföreläggande där åklagaren slår fast att bolaget ”inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten.”