Det var under våren 2017 som den kvinnliga professorns manliga kollega började dröja sig kvar på arbetsplatsen helger och sena kvällar.

Enligt en stämningsansökan från kvinnans fackförbund Sveriges universitetslärare och forskare (Sulf) har kollegan sedan börjat skicka meddelanden med sexuella anspelningar till kvinnan och gjort fysiska närmanden.

En tid efter att kvinnan gjorde en anmälan om sexuella trakasserier blev hon uppsagd av personliga skäl.

Sulf har nu stämt universitetet i Arbetsdomstolen för brott mot diskrimineringslagen, något som Lag & Avtal var först med att rapportera om.

Sulf anser att Örebro universitet brustit i sin utredning om sexuella trakasserier.

Förbundet anser därtill att universitet utsatt kvinnan för repressalier när hon anmält sexuella trakasserier. Sulf kräver totalt 175 000 kronor i skadestånd.

I oktober var samma fall uppe i Arbetsdomstolen, men då gällde det att den kvinnliga professorn sagts upp av personliga skäl efter händelserna.

Uppsägningen förklarades ogiltig, efter att universitetet erkänt att det gjort fel.

Efter de upplevda trakasserierna anmälde kvinnan händelserna till en chef. Hon fick också hjälp med att byta arbetsrum till ett annat hus eftersom hon var rädd för mannen.

Under utredningens gång har kvinnan upplevt att hon inte fått chans att berätta om allt som hänt eller lämna in underlag för att styrka sin version, enligt Sulf.

Samtidigt har mannen medgivit flera av händelserna. Trots detta fick kvinnan besked om att inga åtgärder skulle vidtas.

I två beslut har Örebro universitet kommit fram till att det inte varit sexuella trakasserier, även om mannens beteende varit olämpligt och klumpigt.

I september 2017 anmälde den manliga kollegan kvinnan för kränkande särbehandling. Anledningen var bland annat mejl där kvinnan beskrivit mannen med nedsättande ord.

I november beslutade Örebro universitet att kvinnan utsatt kollegan för kränkande särbehandling. I april i år varslades kvinnan om uppsägning av personliga skäl.

En omständighet som universitetet lyfte var att kvinnan inte accepterade att universitet kommit fram till att det inte förekommit sexuella trakasserier.

Johan Schnürer, rektor för Örebro universitet, säger till Arbetet att de företräds av en jurist på Arbetsgivarverket.

Han framhåller att juristen kommit fram till att de agerat korrekt som myndighet.

– Man kan bara konstatera att det är väldigt olyckligt när sådant här inträffar och att det är en väldigt komplex historia. Utgångsläget är att sexuella trakasserier naturligtvis inte ska förekomma på en arbetsplats. Men våra jurister har gjort ett par utredningar som inte kan påvisa att sexuella trakasserier har förekommit. Så vi har en annan uppfattning än Sulf, säger Johan Schnürer.