41 procent av LO-medlemmarna röstade på Socialdemokraterna i valet i september, mot 53 procent i valet 2014.

Samtidigt röstade nästan var fjärde LO-medlem, 24 procent, på Sverigedemokraterna – mot 17 procent i valet 2014.

Flera försök att förklara de här förskjutningarna har gjorts efter valet, senast i en valanalys från tankesmedjan Katalys.

Nu utvärderar LO sin insats i årets valrörelse, och ger därmed ännu ett bidrag till förståelsen av varför LO-medlemmarna röstade som de gjorde.

Utvärderingen görs av LO:s tidigare vice ordförande Ulla Lindqvist och frilansskribenten Jesper Bengtsson, som ska lämna sin analys senast den 15 februari 2019.

– Vi ska utvärdera LO:s valrörelse brett, säger Jesper Bengtsson. Vad var bra och vad var dåligt? Hur togs LO:s valplattform emot ute bland medlemmarna? Hur fungerade samordningen med Socialdemokraterna?

LO har en speciell organisation, med 14 förbund och ett antal distrikt.

Att få dem att gå åt samma håll är en komplicerad operation, påpekar Jesper Bengtsson. Hur denna samordning lyckades är också en fråga för utvärderingen.

Efter valet har LO:s ledning tackat de många fackligt aktiva som ställde upp för LO:s valkampanj, bland annat genom att ringa till medlemmar för att diskutera politik och få dem att gå och rösta.

I valrörelsens slutskede fick de många LO-väljare att vända tillbaka från Sverigedemokraterna till Socialdemokraterna, enligt LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson.

– Det är ganska uppenbart att LO-kampanjen var framgångsrik från ett väldigt svårt läge, säger Jesper Bengtsson. Det hade kunnat gå värre. Men vi måste också utvärdera om det borde ha gått bättre.

LO satsade omkring 30 miljoner kronor på sin valrörelse.