Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Trots högre tillväxt i världsekonomin så sjönk den globala löneökningstakten till 1,8 procent under 2017, enligt ILO:s årliga lönerapport, vilket är lägre än 2016 då de globala reallönerna ökade med 2,4 procent.

Reallöneökningarna är ojämnt fördelade över världens regioner.

I G20-länderna föll reallöneökningarna från 0,9 procent 2016 till 0,4 procent i fjol.

I Nord-, Syd- och Västeuropa stod reallönerna helt stilla under 2017, ett dramatiskt fall från en ökning med 1,3 procent året dessförinnan.

Östeuropa gick samtidigt emot den globala trenden. Reallönerna ökade med 5 procent under 2017, jämfört med 2,8 procent 2016.

I Asien-Stillahavsregionen, där Kina agerar draglok, noterades under 2017 reallöneökningar på 3,5 procent. I Afrika sjönk i stället reallönerna med -3 procent.

Lönetillväxten är den lägsta sedan finanskrisen slog till 2008. Särskilt stagnationen västvärlden förvånar ILO:s ekonomer.

– Det är förbryllande att vi i höginkomstekonomier ser långsam löneutveckling parallellt med en återhämtning i BNP-tillväxten och fallande arbetslöshet. Och tidiga indikationer tyder på att den långsamma löneutvecklingen fortsätter under 2018, säger FN-organets generalsekreterare Guy Ryder i ett uttalande.

Så mycket växte lönerna

Siffrorna anger reallöneökningar i procent för 2017. Siffran inom parantes anger löneförändringen år 2016.

Afrika: -3 (-1,3)

Latinamerika/Karibien: 0,7 (0,1)

Nordamerika: 0,7 (0,6)

Mellanöstern: 3,4 (2,8)

Asien/Stillahavsregionen: 3,5 (4,8)

Central-/Västasien: 0,5 (3)

Nord-/Syd-/Västeuropa: 0 (1,3)

Östeuropa: 5 (2,8)

Källa: ILO Global Wage Report