LO lägger, på beställning av senaste kongressen, fram sin andra rapport på temat ökad jämlikhet, med fokus på ökad ekonomisk omfördelning.

Inkomstskillnaderna har ökat stadigt de senaste 20—30 åren och Sverige har halkat ner från första platsen på 1980-talet till runt tionde plats, enligt den internationella ekonomiska organisationen OECD.

Oberoende forskare har pekat på att det hänger ihop med urgröpta transfereringssystem och sänkta kapitalskatter — dock inte ökade löneskillnader.

Det är inga nya hokuspokus-åtgärder LO lägger fram för politikerna — med målet att Sverige till 2030 återigen ska vara världens ekonomiskt mest jämlika land.

– Det handlar om att höja skatten för de rika och höja nivåerna för de fattiga, säger LO-ordföranden.

Vissa justeringar i botten av inkomstligan har gjorts, bland annat höjning av a-kassan och en utjämning av pensionärsskatten.

Men kapitalskatterna för de rika har inte LO:s moderparti, Socialdemokraterna, vågat röra, mer än ytterst lite på marginalen.

– Våra politiska partier, tyvärr också Socialdemokraterna får jag säga, än så länge är det bara läpparnas bekännelser, det är väldigt få beslut tagna som leder till minskade skillnader. Tvärtom, skillnaderna fortsätter att öka i Sverige, säger Thorwaldsson som också sitter i S verkställande utskott.

Under de senaste 10—20 åren har förmögenhetsskatt, arvs- och gåvoskatt slopats och fastighetsskatten sänkts märkbart för de rika. Nu vill alltså LO vrida tillbaka klockan.

Lika beskattning av olika bostadstyper och framför allt höjd fastighetsskatt lyfter LO fram, något även ekonomiska experter inklusive OECD förespråkar, men något som få politiker vågar ta i.

Taket i avgiften gör att en innehavare av en 20-miljoners villa betalar samma fastighetsskatt (eller kommunal fastighetsavgift som det egentligen heter) som en person som äger en villa i Åmål värd strax över en miljon. Det är inte rimligt, tycker LO.

– Men det kommer att vara kontroversiellt, säger Thorwaldsson, högst medveten om sprängkraften i den frågan.

Facket vill också se någon form av återinförd arvs- och förmögenhetsskatt även om det är oklart hur det konkret ska göras.

Men även i botten finns enligt LO läckor kvar att täta och kräver därför höjda ersättningar i a-kassan och sjukförsäkringen, nivåhöjningar som skulle kosta statskassan runt tio miljarder kronor, netto.

Ovanpå det vill LO också se högre försörjningsstöd.

Olle Lindström/TT

LO:s önskelista

• Sätt ett mål för ökad jämlikhet.

• Ökade statsbidrag till kommunerna och en ökad skatteutjämning mellan kommunerna för ökad rättvisa mellan stad och land.

• Höj ersättningarna i arbetslöshets- och sjukförsäkringen och ändra villkoren så att fler omfattas. Målet bör vara att de allra flesta får 80 procent av lönen.

• Höj försörjningsstödet (socialbidrag) så att det hamnar i nivå med Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadsomkostnader.

• Höj fastighetsskatten och återinför arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatt.

• Höj pensionen så att alla får 70 procent av slutlönen i pension.

Källa: LO