Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Statsminister Stefan Löfven (S) lanserade Global deal, ett ”handslagmellan arbete och kapital” som ska leda till en mer rättvis arbetsmarknad, i september 2016.

Sedan dess har kritiker flera gånger dödförklarat initiativet. Efter ett år hade Global deal bara förmått samla 16 länder, 17 fackliga organisationer och sju företag.

”Fiasko”, utropade exempelvis Dagens Industri i en rubrik.

Men Global deal har fortsatt att växa.

Och när Spanien i morgon officiellt går med blir landet den tjugonde staten, och den totalt hundrade partnern, att ansluta sig.

I Madrid anordnar premiärminister Pedro Sanchez en signeringsceremoni för att högtidlighålla tillfället. Från svensk sida kommer arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson att delta.

”I anslutning till att Spanien ansluter sig till Global deal har de gjort ett frivilligt åtagande att arbeta för förstärkt arbetsrätt i landet och förbättrad arbetsmiljö. Spanien har också uttryckt som mål att återuppbygga arbetsrätten som försvagades under ekonomikrisen”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.