”Till en huvudstad hör en självklar monumentalitet i stadsbilden, som formar sig till en historisk revy där varje epok lämnar sina bidrag till vår upplevelse av staden.” konstaterar Norlén sin motion Återuppförande av slottet Tre Kronor från 2007.

Och varför inte? Romarna byggde Colosseum.

Då skulle väl Alliansen kunna bygga upp ett slott som brann ned 1697 mitt i centrala Stockholm?

”Vad skulle vara mer fascinerande än att på nytt se Tre Kronors murverk skjuta upp ur Saltsjön och dess tinnar teckna Stockholms silhuett, att trampa de oregelbundna borggårdarna och blicka ut från det höga kärntornet mitt i staden?” diktar den framtida talmannen.

Ambitionen var att ”återskapa borgkomplexet i full skala.”

”If you build it – he will come” sa rösterna i Kevin Costners huvud och han byggde sin baseballplan i Drömmarnas fält.

Norlén är realist och ser att man bör undersöka om det är kostnadsmässigt rimligt med en byggnad som ges riksborgens form.

Men här är Norlén också optimist: ”Ett projekt av detta slag torde också kunna attrahera andra finansiärer än staten och generera intäkter genom entréavgifter, restaurangverksamhet m.m”.

If you build it – he will come.

För kungen och alla Strandvägens förkämpar hade det här varit glädjande besked.

Redan 2007 hade Norlén om han fått som han ville löst den gordiska knut vi i dag kallar Nobel Center.

Han ville nämligen låta bygga slottet Tre Kronor, i full skala, på i dag så omtvistade Blasieholmen.

I skrivande stund har ingen jag pratat med tyckt att Norléns motion om att rekonstruera Vasaättens borg, skala 1:1, mitt i centrala Stockholm låter speciellt rimlig – å andra sidan känner samtliga att de instinktivt är för.

Kanske är detta något för övergångsregeringen att ta ställning till?