Skolorna bör hålla nere mängden kött, servera mycket grönsaker och erbjuda minst en vegetarisk rätt som alla får ta av, enligt Livsmedelsverkets nya rekommendationer “Bra måltider i skolan”.

Detta är bra för miljön, elevernas hälsa och minskar behovet av specialkost.

Skolorna tillsammans med kommunpolitikerna bör snarast möjligt sjösätta de nya kostråden i skolmatsalarna. Bäst är det om skolorna serverar helt växtbaserat.

Livsmedelsverket förutsätter inte att maten ska innehålla kött. Det finns därför goda möjligheter för alla skolor att ta efter Djurgårdens Waldorfskola, med årskurs 0–9, som enbart serverar helt växtbaserad mat.

Ett annat föredöme är Globala gymnasiet i Stockholm som har serverat uteslutande vegetarisk mat i snart 10 år.

För pengarna som tidigare förbrukades på köttinköp har i stället en kock anställts som rejält höjt matkvalitén. Eleverna är mycket nöjda.

Köttätare ska behandlas likadant som rökare

Jonas Paulsson

Det behövs kraftfulla politiska styrmedel för minskad animaliekonsumtion. Det visar en ny rapport från forskare på Oxford “Health-motivated taxes on red and processed meat”.

Rapporten gör bedömningen att 2,4 miljoner människor globalt kommer att dö år 2020 på grund av konsumtion av rött kött och charkuterier. Nötkött, lamm och fläsk ökar nämligen kraftigt risken för cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

Precis som att rökrutorna på skolgårdarna förbjöds på 90-talet bör kött nu bannlysas i skolmatsalarna. FN:s före detta klimatchef Christiana Figueres vill förbjuda kött på restauranger.

Köttätare ska behandlas likadant som rökare. “Vill de äta kött får de göra det utanför restaurangen”, sa hon i förra veckan på Web summit i Lissabon.

Figueres konstaterar att av den totala ytan på jorden som används till matproduktion förbrukas 80 procent till köttproduktion, till betesmarker och odling av foder. Endast 20 procent används till växtbaserad föda för människor.

Det behövs kraftfulla politiska styrmedel för minskad animaliekonsumtion

Jonas Paulsson

Omkring 100 miljoner djur dödas varje år på svenska slakterier, enligt Djurens Rätts beräkningar. Djurrättsalliansen har under lång tid granskat djurindustrin i Sverige.

Lidandet är oerhört och omfattande. Det är en etisk katastrof av enorma dimensioner som skolorna tydligt måste våga ta ställning emot.

Vegetabilisk kost är mycket bra för miljön och elevernas hälsa.

Vår uppmaning till skolorna och kommunpolitikerna är att satsa på en grön skolmatsstrategi där animalier ersätts av växtbaserade alternativ, i enlighet med Livsmedelsverkets kostråd till skolorna.