– Efter snart 40 år med en anti-aga-lagstiftning så är det oerhört svårt att kunna förstå att det här kan fortgå och inte tas på allvar, säger Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin till radion.

När en lärare anmäls kan Skolinspektionen yrka på att lärarlegitimationen ska återkallas eller att personen ska få en varning.

Det är Lärarnas ansvarsnämnd som fattar det beslutet. Ekot har granskat samtliga av nämndens beslut gällande lärarlegitimationer.

Av drygt 860 anmälningar mot legitimerade lärare har legitimationen återkallats tio gånger.

Vanligare, cirka 50 gånger, är att läraren får en varning.

Lärarlegitimation är nödvändig för att personen ska få fast anställning och kunna sätta betyg.