Snart är vintern här med snö och is på taken.

Men att skotta snö på ett tak utan fallskydd kan sluta riktigt illa för den som skottar. Det kan också bli en dyr historia för arbetsgivaren.

Det fick ett företag i Luleå erfara då Arbetsmiljöverket, förra vintern, inspekterade en arbetsplats där företaget var inhyrda för att skotta.

Vid inspektionen skottades det snö utan fallskydd ungefär fyra meter över marken.

Arbetsmiljöverket krävde företaget på 347 100 kronor i sanktionsavgift för regelbrottet, en summa som förvaltningsrätten nu slår fast.