Jag älskar bild och fotografi sedan jag var barn. Att se och fundera.

Att kommunicera och i bästa fall vidröra en annan människa på nivåer och djup som inte låter sig formuleras med ord.

Jag hoppas kunna fortsätta fotografera och arbeta med bild så länge jag lever.

Sedan tre år arbetar jag som lärare på SFI, svenska för invandrare. Det har varit mycket skiftande förutsättningar; från kommunala anordnare till riskkapitalistiska investeringsprojekt.

Från Botkyrka till Täby. Geografiska avstånd och ideologiska motsatser.

Att gå från bild/foto/undervisning av fotografi till att undervisa nya svenskar i vårt språk har varit och är utmanande, komplext och tidvis frustrerande.

Men den nya situationen – inte helt självvald – har visat sig tillfredställande och meningsfull bortom beskrivning.

Slitsam men oväntat relevant. Här finns en känsla av att befinna sig mitt i Sverige i dag, med frågor som tillhör de allra hetaste just nu.

Jag är rörd varje dag av den respons jag får, från människor från Syrien, Eritrea, Afghanistan, Kina och många andra nationaliteter.

Jag vill berätta om – inte skolmiljöer utan problem – men om en stor mängd fullständigt underbara människor med en sådan rikedom av erfarenheter från olika kulturer och levnadsöden

Ivar Svelstins

Omständigheterna och förutsättningarna för eleverna skiftar enormt.

Vissa lär sig svenska snabbt och kommer att finna sin väg och plats i det nya landet inom kort. För de andra tar det längre tid och behöver mer resurser som inte alltid finns på skolorna.

Många har sina familjer kvar i krigsområden och sitter emellanåt och tittar långt bort och ut genom fönstren. Öden svåra att ta in.

Jag försöker få dem hit, här och nu för att kunna undervisa dem – mycket likt arbetet med att göra porträtt med kamera – här och nu.

Ett försök att få dem att känna sig sedda, lyssnade till och respekterade. I bästa fall skoj, skratt och kursmål.

Jag vill berätta om – inte skolmiljöer utan problem – men om en stor mängd fullständigt underbara människor med en sådan rikedom av erfarenheter från olika kulturer och levnadsöden.

Som inte frivilligt har valt att lämna sina hemländer i kaos och krig, men som tvingats söka sig hit långt hemifrån.

De berikar mig och Sverige mer än jag och många av oss förstår.