Städning, IT-support och massor av administration. En lärares arbetsdag kan handla om mycket som inte har direkt med eleverna att göra.

Det vänder sig nu Lärarförbundet mot i ett nytt upprop som de kallar ”renodla läraruppdraget nu”.

– Vi vet att en helt orimlig och hög arbetsbelastning är en stor anledning bakom lärares höga sjukskrivningstal och att yrket inte lockar tillräckligt många till att vilja bli och fortsätta vara lärare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Arbetet har tidigare berättat om lärares pressade arbetsmiljö.

I en undersökning från Arbetsmiljöverket visade det sig bland annat att var femte kvinnlig lärare i grundskolan och gymnasiet har jobbrelaterade sömnbesvär. En av de högst siffrorna bland alla yrken.

Nyligen slöts ett nytt kollektivavtal för lärarna där man bland annat kommit fram till att arbetsbelastningen måste minska.

Enligt Johanna Jaara Åstrand går det inte att säga något om resultatet av det än.

– Men det här uppropet är ett sätt att sätta tryck i det nödvändiga arbetet som måste pågå på varje enskild arbetsplats.

Lärarförbundet vill bland annat få bort onödig dokumentation som det menar ofta inte används eller ger effekt.

Man vill också att politikerna ska se över styrningen av skolan som beskrivs som överbyråkratisk och kontrollerande mot lärarna.

Den tredje åtgärden förbundet vill se är att anställa mer personal i skolorna, som exempelvis vaktmästare, för att utföra de uppgifter som i dag ofta hamnar på lärarna.

Har skolorna råd att anställa den här extra personalen?
– Skolorna och kommunerna har inte råd att låta bli. Det vi ser nu är att man dränerar skolan på lärare. Vi har nästan 40 000 utbildade lärare som har lämnat yrket och majoriteten har gjort det på grund av en orimlig arbetssituation. Vi vet att lärarbristen är akut och kommer att förvärras de närmaste åren, säger Johanna Jaara Åstrand.