Moderater älskar att äga, men de äger inte Alliansen. Så vad betyder detta i regeringsförhandlingarna?

Arbetet frågade Monique Wadsted, som är inriktad på immaterialrättsliga frågor, vad det innebär att Centerpartiet äger varumärket Alliansen.

– Varumärkesskyddet finns ju för att särskilja varor och tjänster från andra varor och tjänster. Politiska uppfattningar kan man inte riktigt skydda som varumärken, utan där får man tänka på andra sätt. Det som varumärket är skyddat för, det är ju för att sälja, inte vet jag, block eller tröjor med Alliansen-tryck på till exempel. Då kan ju det vara skyddat som varumärke för den typen av produkter eller tjänster. Men det är ju inte den ideella politiken. Politiken omfattas inte av varumärkesrätten.

Så i praktiken. Om Centerpartiet skulle lämna Alliansen kan alltså Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna fortsätta kalla sig Alliansen i politiska sammanhang?
– Ja, precis. Utifrån varumärkesrätten.

Men, rent teoretiskt, är det så att Centerpartiet skulle kunna fortsätta hävda rätten att sälja till exempel block, T-shirts eller muggar?
– Precis, men det är väldigt hypotetiskt för jag kan inte föreställa mig att man skulle göra så. Det är inga pengar i den där merchandisen. Värdet ligger inte i det kommersiella utan i det politiska.

– Alliansen verkar vara en sorts ideell sammanslutning utan stadgar eller styrelse. Och då måste man ju titta efter regler för hur en sådan kan upplösas och vad som då händer med namnet. Men det blir lite snett om man tittar på varumärket. Det har inte så mycket med det hela att göra egentligen.

Så det innebär alltså inte att om Centerpartiet lämnar Alliansen så skulle dom kunna bilda en ny allians och ha större rätt till namnet?
– Nej, min bedömning är att rätten till beteckningen då tillfaller den där ideella sammanslutningen, eller vad det nu ska betraktas som. Men för merchandising skulle alltså Centerpartiet åtminstone kunna hindra andra från att använda Alliansen för att sälja saker eller tjänster med den beteckningen.