En lyftkrok skulle fästas i kranen, därför gick mannen ut på valvbordet – en slags byggplattform. Men bordet välte och mannen föll ungefär tio meter ner mot marken.

Han förlorade medvetandet under en kort tid och bröt också ett ben i kinden, samt stukade en fot.

Det var i november 2017 som olyckan drabbade en anställd på ett byggföretag i Luleå kommun.

Mannen förlorade medvetandet under en kort tid och bröt också ett ben i kinden, samt stukade en fot.

När händelsen utreddes visade det sig att företaget brutit mot en rad arbetsmiljöregler.

Det framgår av ett strafföreläggande som nu utfärdats mot bolaget. Bland annat saknades en ordentlig riskanalys av arbetet.

Om en sådan hade gjorts skulle sannolikt valvbordet ha spärrats av och bristerna vid monteringen av bordet ha upptäckts.

Det menar åklagaren som har skrivit strafföreläggandet.

Byggföretaget krävs nu på 300 000 kronor i böter för brott mot arbetsmiljölagen.