Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Såväl industrijättar som privata fiskare har sett lönsamheten sjunka på grund av hårdare miljökrav.

Under tisdagen demonstrerade 2 000 fiskare i huvudstaden Taipei och krävde lättnader i regelverket.

Protesterna har satt president Tsai Ing-wen i kläm mellan den för landet viktiga näringen och starka internationella påtryckningar.

Taiwan har en av världens största djuphavsfiskeflottor, men har tidigare haft få regleringar, vilket bland annat fått Greenpeace att varna för grova övergrepp mot mänskliga rättigheter och EU att ge Taiwan en varning.

Det skulle i förlängningen kunna leda till att EU förbjuder alla fiskeprodukter från landet.

Taiwan går till lokalval i slutet av november, ett val som ses som en omröstning om presidentens popularitet.

Efter att militärveteraner och fackföreningar redan protesterat mot Tsai kommer de nya demonstrationerna ovälkommet för presidenten.