För några år sedan åkte svenska sköterskor till Norge för att tjäna storkovan, i stället för att slita inom den svenska vården. Men nu har det hänt något.

Svenskarna är inte lika pigga på att åka till Norge längre. Det gör det svårt för norsk sjukvårdspersonal att ta ledigt, rapporterar public servicebolaget NRK, enligt NTB

– Alla i bemanningsbranschen har problem med att hitta tillräckligt många sjuksköterskor efter en tid då vi kunnat använda svenska vikarier, säger Ketil Kjeldsberg på bemanningsföretaget Adecco till NRK.

Eva Domanders, ordförande i Kompetensföretagen och vd för vårdbemanningsföretaget Klara i Sverige, konstaterar att det skedde ett trendbrott i Sverige under 2012.

– Då blev det kompetensbrist i Sverige, säger hon till TT.

Sedan dess har den svenska bemanningsbranschen expanderat.

Det finns alltså stora möjligheter att jobba som bemanningssjuksköterska i Sverige nu, och det gör att Norge kanske inte är lika intressant längre.

Det är inte bara lönen som gör det attraktivt för sjuksköterskorna att bli konsulter förklarar hon.

– De flesta väljer att jobba som konsultsjuksköterska för att de själva kan välja hur och när de vill jobba, och vilken arbetsplats de ska vara på. De känner sig också mer uppskattade, säger Eva Domanders.

Ann Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet, är inne på samma linje.

– Visst, lönen är en viktig faktor, men viktigast är nog ändå arbetsmiljön och arbetstempot inom vården. Där har Norge legat betydligt bättre till, och därför har sjuksköterskor från Sverige valt att jobba där.

– Men det är också andra faktorer som spelar in. Kronkursen, till exempel. För ett och ett halvt år sedan blev den sämre, och då blev det inte lika lönsamt att jobba i Norge.

Men i Norge är de svenska sjuksköterskornas frånvaro ett bekymmer. Till följd av vikariebristen kan norska vårdanställda behöva arbeta både mer övertid och fler helger samt få svårare att ta ut semester.

– För att klara semestrar har vi varit tvungna att använda sjuksköterskor från bemanningsföretag. Nu klarar de inte av att uppfylla våra behov, säger Arne Skjelten på vårdbolaget Helse Førde till NRK.

Fast det där skulle Norge mycket väl kunna lösa själva, enligt Ann Johansson.

– Norge kanske kan lösa en del själv genom att utbilda fler, säger hon.

Lönelyft

• Medellön för sjuksköterskor i svenska kommuner och landsting är 33 487 kr och för barnmorskor 36 407 kr.

• Men inom bemanningsbranschen kan den vara betydligt högre. En barnmorska kan tjäna upp till 55 000—60 000 kronor i månaden som bemanningsanställd i Sverige.

Källa: Vårdförbundet