RECENSION. Kanadensiske psykologiprofessorn Jordan B Peterson har gjort ett rejält avtryck i den svenska debatten den senaste veckan.

Han äter bara kött, tycker att det finns två kön och att det är stora biologiska skillnader mellan de båda könen.

Samtidigt har han blivit en mentor och ledargestalt för en ny generation vilsna unga män.

Jag ska villigt erkänna att jag aldrig sett något av de youtubeklipp som professorn blivit mest känd för.

Jag har inte heller sett det omdebatterade Skavlan-avsnittet. Däremot gav jag hans bok 12 regler för livet en ärlig chans.

En sorts riktlinjer för en förvirrad manlighet i kris. Amatörer.

Själv får jag, efter att ha lyssnat igenom Ulf Lundells 68 skivor eller runt 700 låtar tunga box Hemåt genom Rift Valley, se mig som något av ett proffs på trygg vit cis-manlighet.

Det finns helt enkelt inga okända stigar i manlighetens mörkmård denne skäggmuskige utbygdsjägare inte redan vandrat efter det.

Jag lämnade därför min båge, min yxa och mitt svärd för att naken ge mig ut i det okända.

En stor del av kritiken från de som gjort sig lustiga över Peterson stammar från att han jämför människosläktet med djuret hummer.

Ett uråldrigt väsen där hannarna slåss och inordnar sig i en hierarki där de på botten av skalan blir sjuka, ensamma och dör i förtid och de så kallade härskarhumrarna på toppen lever längre, är friskare och får de bästa honorna.

…en fantasyreferens eller två gör 12 regler för livet till ett mycket framstående verk om det, i likhet med fantasyromanen Eragon, författats av någon som går på gymnasiet

Johannes Klenell

Då hummern är en art som funnits på planeten sedan tiden före dinosaurierna ser Peterson dess beteende som det naturliga för allt liv.

Han verkar anse att om något bara är gammalt så måste det vara korrekt och riktigt, riktigt bra.

Eller som han själv skriver: ”Varje ord är en gåva från våra förfäder. Varje tanke vi tänker har tänkts förut av någon smartare.”

Det som ska sägas är att när exemplet med hummern inte räcker för att förklara något vi människor gör, i det här fallet att kvinnor snackar skit om varandra, så byter Peterson bara djur till schimpans.

När han ska argumentera för varför det ibland kan vara värt att belöna sina barn får detta illustreras med att man på så vis kunnat lära brevduvor spela pingis.

Ibland låtsas Peterson att den här boken även är till för kvinnor, men konsekvent lyfts manliga genier genom historien.

Framför allt då Dostojevskij där superlativen inte räcker till. Fjodor, vars namn förmodligen förekommer fler gånger än alla kvinnliga forskare eller författare sammanlagt, är ”oförliknelig”, ”ett av alla tiders största litterära genier”, ”överlägsen”, ”andligen storsint”.

Bröderna Karamazov ett mästerverk. Brott och Straff den kanske största roman som någonsin skrivits.

Solzjenitsyn, upprepar Peterson om och om igen, har totalt krossat kommunismen. Att Peterson tycker att killar är jäkligt bra på allt är kanske inget som ska mötas med någon större förvåning.

De tolv reglerna i boken är alldeles för många. De första tio skulle förmodligen ha kunnat kokas ned till: Ta hand om dig själv. Var rak mot andra. Uppfostra dina barn så de anpassar sig till samhällets konventioner och inte blir mobbade.

Nu rör sig Peterson i stället framåt genom cirkelresonemang, repetitioner och en labyrint av referenser till Bibeln.

Bibeln använder han i princip lika godtyckligt som han använder djuren. Han refererar till Adam och Eva, ormen och kunskapens frukt för att förklara varför kvinnor är neurotiska och män känner otillräcklighet.

Ibland låtsas Peterson att den här boken även är till för kvinnor, men konsekvent lyfts manliga genier genom historien

Johannes Klenell

Råden till unga deprimerade män är egentligen oklanderliga. Att ta hand om sitt yttre, gå med rak rygg, bädda sängen och gå upp på morgonen är relativt universella sanningar.

Jag har själv provat på dem under kris och depression och rekommenderar dem. Det är råd som en bra terapeut skulle kunna ge dig.

Vad en bra terapeut däremot inte bör göra är att ge lite enkla direktiv för hur du ska straffa dina olydiga barn.

Vad fanns det då för insikter att hämta i 12 regler för livet? Jag aldrig läst en så verbaliserad och tillgänglig text från en modern människa hemmahörande i en konservativ världsåskådning.

En ideologi vars tjuskraft för mig tidigare varit helt obegriplig. Redan med inledningens hummerliknelse sätter Peterson upp spelreglerna för konservatismen. Samhället är. Att leva är att underkasta sig samhället.

Bara när du underkastat dig samhällets hierarki är du redo att klättra upp från botten. Frihet finns bara i acceptansen att samhället inte finns där för dig. Det är du som finns där för samhället.

När Peterson beskriver hur hans barn inte kan bete sig är problemet inte att de kan göra sig illa. Tvärtom uppmanar Peterson barnen (läs pojkar) att utsätta sig för fara för att därigenom utvecklas till modiga individer.

I stället är problemet att de inte lärts att inordna sig. Att de därmed riskerar att inte bli goda samhällsmedborgare.

Sett i det perspektivet blir också debatten om huskvinnan som pågått de senaste veckorna mer begriplig. Det finns en längtan hos många att underkasta sig normerna. Att det kommer med sina belöningssystem.

Annars hade inte normer funnits.

Du får, i likhet med ett religiöst uppvaknande, riktning. Syfte. Mål. Och ju mer privilegierad du är i Petersons hummerhierarki, desto större är belöningen.

Där finns den nya konservatismens tjuskraft i all sin enkelhet och förmenta individualism.

När Peterson beskriver hur hans barn inte kan bete sig är problemet inte att de kan göra sig illa

Johannes Klenell

Ur ett sådant perspektiv blir också all form av norm- eller samhällskritik obegriplig för Peterson. Genusstudier hamnar på samma kapitel som massmord på kulaker i Sovjet.

Ouppfostrade barn på samma sida som skolskjutningar.

För om lycka är hängivelse. Att ingå i och underordna sig systemet. Då är svår olycka den slutgiltiga logiska konsekvensen av att bryta med det.

Dostojevskij, Solzjenitzyn, Bibliska väsen, gamla myter och en fantasyreferens eller två gör 12 regler för livet till ett mycket framstående verk om det, i likhet med fantasyromanen Eragon, författats av någon som går på gymnasiet.

Kanske är det också i ett försök att tala till unga människor som 12 regler för livet innehåller en mängd referenser till Disneyfilm, förvirrade tolkningar av Simpsonsavsnitt och en uppmuntran om att inte vara ”med Arnold Schwarzeneggers odödliga ord a girlie man”.

Men Peterson framstår på så vis mest som något av en posör. Vi äkta gymnasieintellektuella skallar hade givetvis även lyft Lilith, Adams första hustru, som skapades av lera och förvisades ur Edens lustgård när hon vägrade lyda sin man.