Regeringsförslagen duggar tätt nu. Igår överraskade DN:s ledarsida med att se en socialdemokratisk minoritetsregering som det främsta skyddet för de liberala tankegångarnas framtida utveckling.

I dag kontrar moderaten och SvD:s tidigare chefredaktör med att på DN Debatt i stället förespråka den raka motsatsen till en smal minoritetsregering, nämligen en bred samlingsregering.

Nu kan man fundera om en samlingsregering, som ju normalt bara formas under djupa nationella kriser och krig, verkligen är den rätta medicinen, men Svegfors menar att det behövs eftersom ”det blev oavgjort i valet”.

Vilket det naturligtvis inte blev.

Största regeringsalternativ blev de rödgröna, därefter Alliansen, därefter Sverigedemokraterna.

Här finns inget ”oavgjort”, utom som hjärnspöken hos den stora grupp moderater som fortfarande vägrar acceptera valresultatet.

Än mer kufiskt blir Mats Svegfors resonemang när han radar upp de viktigaste uppgifterna för denna föreslagna samlingsregering. Denna regering ska inte komma med några egentliga reformer alls, enligt Svegfors.

I stället ska den se över samhällets grundpelare och se om till exempel den generella välfärdspolitiken i stället kan skötas med privata försäkringar.

Det är nästan skrattretande vilka förslag som förnekandet av en valförlust kan frambringa hos Moderaterna.

Moderat politik, alltså. Av en regering där det största ingående partiet, Socialdemokraterna, samtidigt lydigt ska lägga ned alla försöka tt få igenom några reformer alls.

Det är nästan skrattretande vilka förslag som förnekandet av en valförlust kan frambringa hos Moderaterna.

Så nej, Sverige är inte i en sådan kris att vi behöver en samlingsregering, och vi behöver definitivt inte en samlingsregering som driver moderat politik.

Den enda verkliga kris Mats Svegfors borde ha lyft fram är att Moderaterna har gjort ett katastrofval.

Men det får faktiskt Moderaterna sköta själva. Det behöver vi inte någon samlingsregering för.