DN:s huvudledare i dag tar ett välbehövligt flygperspektiv över regeringsbildningen och utgår från det grundläggande i den representativa demokrati vi faktiskt fortfarande lever i, nämligen realpolitiken.

Och DN konstaterar till att börja med att Alliansens inte har majoritet i Sveriges Riksdag.

Här har DN naturligtvis rätt. Även om blockpolitiken gjorde det lättare att skapa majoriteter är historien också full av motsättningar i regerings- och budgetförhandlingar.

Den representativa demokratin förordar då överenskommelser, förhandlingar, ett givande och ett tagande för att finna den majoritet som behövs för varje beslut som tas i Sveriges Riksdag.

I stället för att fabulera om att Alliansens förlust i valet borde utläsas som en vinst förespråkar DN:s ledare därför en pragmatisk inriktning utifrån liberala värderingar.

Med en socialdemokratisk minoritetsregering som hämtar stöd i enskilda överenskommelser hos övriga partier, främst hos mittenpartierna Centern och Liberalerna, bör Alliansen kunna omforma sig och lyckas bättre inför valet 2022, är tidningens tes.

När det gäller klassiskt liberal ideologi borde DN:s linje kunna förespråkas även när det gäller synen på demokrati och människovärde.

På så sätt upprätthålls också avståndet till det parti på yttersta högerkanten som med 62 mandat bakom sig dömer ut realpolitiken och som i stället vill hävda att de övriga folkvalda 287 ledamöter som inte tillhör Sverigedemokraterna på något sätt inte är representativa, trots valresultatet.

Trots att de inte ens har en femtedel av väljarna bakom sig har Sverigedemokraterna tillskansat sig en majoritetens språkbruk.

Om denna attityd sprider sig till Alliansen, som visserligen är större men dock i minoritet är vi ute på farligt vatten. Ord har en mening. Ord betyder något.

Att som minoritet hävda vinst är att förgripa sig mot det grundläggande realpolitikens strävan efter samarbete för att finna en majoritet.

Ur ett socialdemokratiskt perspektiv är DN:s förslag troligen acceptabelt.

Kommande mandatperiod kan då användas för att – pragmatiskt – skapa en budgetprocess som finner stöd hos de liberala partierna och en tillräckligt stor acceptans hos andra demokratiska partier och där samma slags mobilisering som den DN vill se hos Alliansen kan ske hos Socialdemokraterna inför valet 2022 för de reformer som partiet inte får igenom.

I dagsläget är det dock knappast troligt att Socialdemokraterna ivrigt kastar sig över och förordar detta förslag om att få bilda en egen minoritetsregering.

Den representativa demokratins villkor gäller även för Socialdemokraterna. Varken S eller de rödgröna har i dag majoritet i riksdagen.

I dagens parlamentariska läge ligger bollen därmed fortfarande hos Centern och Liberalerna.

Det är deras ställningstagande vi väntar på.