Det var i början av januari 2017 som olyckan inträffande hos ett företag som sandade vägar i en norrländsk kommun.

En anställd klev upp i sandvagnen för att sparka sönder en klump av frusen sand då hans fot fastnade mellan vagnens valsar.

Benet drogs ner i maskineriet och olyckan slutade så illa att den anställde förlorade benet.

Vid utredningen efter olyckan framkom att säkerhetsgallret i maskinens sandfålla var bortplockat.

Om gallret hade suttit kvar hade olyckan sannolikt kunnat undvikas.

Nu döms företagets verksamhetsansvarige till 60 dagsböter för arbetsmiljöbrott.

Tingsrätten slår fast att han hade arbetsmiljöansvar för de anställda och det var också han som monterade bort säkerhetsgallret eftersom det orsakade krångel och stopp i sandningen.

Det är ovanligt att enskilda personer dömts till ansvar efter arbetsmiljöbrott.

Oftast är det hela företaget som ses som skyldigt genom så kallade företagsböter.

2017 dömdes åtta personer i domstol för arbetsmiljöbrott, alltså för att uppsåtligen eller av oaktsamhet inte följt reglerna i arbetsmiljölagen.

Samma år anmäldes 176 arbetsmiljöbrott enligt Brottsförebyggande rådet.