För IF Metall är arbetsmiljön inte bara en fråga om hur medlemmarna har det på jobbet, utan även en fråga om industrins konkurrenskraft.

Om industriarbetarna ska kunna bidra till Sveriges välstånd på bästa sätt, genom att dra in exportpengar som finansierar välfärden, måste de ha rätt förutsättningar att utföra sitt viktiga jobb.

En stark och välmående industri skapar dessutom jobb i många andra branscher.

En ny undersökning bland IF Metalls medlemmar, utförd av Novus, visar tyvärr att arbetsmiljön brister på alltför många industriföretag. Unga och kvinnor har det särskilt tufft på jobbet.

  • Flest är besvärade av buller och värme/kyla/drag samt av vibrationer och dålig belysning. Hela 56 procent av medlemmarna beväras av buller varje dag och ytterligare 15 procent besväras ett par dagar i veckan. Dessa siffror har inte förbättrats på fem år, visar en jämförelse med en liknande undersökning vi gjorde 2013.
  • Nästan en av fyra medlemmar har inte fått en introduktion om risker och säkerhet på sin arbetsplats. Fler yngre.
  • Var fjärde medlem känner ofta oro för att drabbas av ohälsa och olycksfall på grund av arbetsmiljön. Fler unga kvinnor.

Undersökningen visar även att när hög arbetsbelastning och stress kombineras med lågt inflytande över planeringen av arbetet kommer symptomen på stress som ett brev på posten.

  • Ungefär varannan medlem kan för det mesta inte själv bestämma när olika arbetsuppgifter ska göras, och får inte heller vara med och planera sitt eget arbete.
  • Lika många känner sig stressade minst varje vecka på sitt arbete. Unga och kvinnor är överrepresenterade.
  • Fyra av tio har det senaste året haft sömnproblem till följd av sitt arbete. Fler yngre.
  • Sex av tio uppger att de minst varje vecka är för trötta och saknar tid för familj/vänner/fritidsaktiviteter efter arbetet. Fler kvinnor.

Att unga och kvinnor har det tuffast är ingen överraskning för oss. Kvinnor inom industrin har ofta de mest monotona arbetsuppgifterna.

Påfrestande arbetsställningar kombineras med tung manuell hantering och stress i arbetet. Det leder till både fysiska och psykiska besvär.

Samtidigt får unga ofta utföra arbetsuppgifter som äldre inte orkar, och har oftare osäkra anställningar. Det gör det svårare för dem att säga ifrån.

Arbetsgivarna är ytterst ansvariga för arbetsmiljön. Därför inleder vi nu en stor informationsinsats.

10 000 arbetsgivare på små och medelstora företag får tips om hur de kan förbättra arbetsmiljön och förebygga olyckor, genom att samverka med anställda och skyddsombud.

Facket och arbetsgivarna måste samverka mer om arbetsmiljön, inte minst när det gäller hur arbetet planeras och organiseras.

Enligt Arbetsmiljölagen ska starkt styrt och bundet arbete undvikas eller starkt begränsas. Trots det har många av IF Metalls medlemmar just den typen av arbeten.

Därför är en viktig arbetsmiljöfråga att ändra arbetsorganisationen, så att de anställda får inflytande över hur arbetsdagen utformas och kan växla mellan arbetsuppgifter.

Vårt mål är att max 75 procent av arbetstiden ska ägnas åt starkt styrt eller bundet arbete.

Det råder ingen tvekan om att även politiken måste skärpa sina insatser.

  • På mindre arbetsplatser utan egna fackliga skyddsombud är de regionala skyddsombud viktiga. Vi kräver att de får ökad rätt till utbildning och ökad tillträdesrätt till arbetsplatser.

Under 2017 gjorde IF Metalls regionala skyddsombud nästan 7 500 besök på svenska arbetsplatser, som ledde till nästan 16 500 påpekade brister i arbetsmiljön.

Men de regionala skyddsombuden är under attack. Svenskt Näringsliv föreslog förra året att de skulle fråntas sin roll.

I stället skulle oberoende rådgivare utses av Arbetsmiljöverket. Från fackliga representanter till inhyrda konsulter, helt enkelt.

Det var ett solklart försök att försvaga fackets ställning. När kritiken blev massiv backade Svenskt Näringsliv lite pliktskyldigt.

Men Moderaterna i riksdagen har tagit upp tråden.

  • Polis och åklagare måste större resurser att utreda arbetsmiljöbrott. Alldeles för få anmälningar leder till åtal och fällande domar, och rättsprocesserna tar väldigt lång tid. Socialdemokraterna vill förlänga preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott, men det räcker inte. Det ska självklart straffa sig att slarva med säkerheten.
  • Den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap måste få möjlighet att fortsätta arbeta. Att forska och sprida kunskap om arbetsmiljö är avgörande för att skapa ett säkrare arbetsliv. Tyvärr har Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna redan meddelat att de vill lägga ned den nya myndigheten. De behöver tänka om.

Det svåra parlamentariska läget gör behovet av breda överenskommelser i riksdagen stort. Vår uppmaning till politikerna i båda blocken är att låta arbetsmiljön bli föremål för en stor gemensam satsning.

Tillsammans med oss parter bör det vara fullt möjligt att forma en politik som förbättrar människors arbetsmiljö, och därigenom deras livssituation.

Arbetsmiljön spelar stor roll för hur hela Sverige mår – både ekonomiskt och mänskligt.