Sju av tio IF Metall-medlemmar har besvär av buller varje dag eller ett par dagar i veckan.

Det framkommer i IF Metalls arbetsmiljöundersökning som gjorts av Novus.

Även besvär med värme, kyla och drag är vanligt. Över hälften svarar att de besväras av detta.

Fyra av tio har besvär med vibrationer på jobbet.

– Det är tyvärr nedslående resultat. Arbetsgivarna är ytterst ansvariga för arbetsmiljön, men den här undersökningen bekräftar tyvärr att allt för många inte tar arbetsmiljöarbetet på tillräckligt stort allvar, säger IF Metalls ordförande Marie Nilsson, i ett pressmeddelande.

Enligt förbundet är det ofta på små och medelstora företag som arbetsmiljöarbetet har brister.

Undersökningen visar därtill att unga och kvinnor är extra utsatta för arbetsmiljöproblem.

Fler yngre har haft sömnproblem till följd av jobbet och fler yngre och kvinnor känner sig stressade minst varje vecka på arbetet.

– Tyvärr är kunskapen om arbetsmiljöfrågor fortfarande låg hos många arbetsgivare inom industrin. På arbetsplatser utan egna fackliga skyddsombud är våra regionala skyddsombud därför mycket viktiga. IF Metall kräver ökade satsningar på de regionala skyddsombuden, med ökad rätt till utbildning och ökad tillträdesrätt till arbetsplatser, kommenterar Marie Nilsson.

Mer från undersökningen

  • Sju av tio får inte erbjudande om en årlig medicinsk hälsokontroll.
  • Var fjärde upplever arbetet som enformigt.
  • Drygt varannan känner sig stressad minst varje vecka på sitt arbete. (Fler yngre och kvinnor).
  • Ungefär varannan medlem kan för det mesta inte själv bestämma när olika arbetsuppgifter ska göras. (Fler yngre och kvinnor.)
  • Ungefär varannan medlem är för det mesta inte med och beslutar om planeringen av sitt arbete. (Fler yngre och kvinnor.)
  • Ungefär varannan uppger att de aldrig eller nästan aldrig får hjälp av sin chef att prioritera om de har för mycket att göra. (Fler yngre och kvinnor).
  • Fyra av tio har det senaste året haft sömnproblem till följd av sitt arbete. (Fler yngre).
  • Sex av tio uppger att de minst varje vecka är för trötta, saknar tid för familj/vänner/fritidsaktiviteter efter arbetet. (Fler kvinnor).
  • Undersökningen bygger på 3 566 webbintervjuer.

Källa: IF Metall