Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Omkring 30 000 finska arbetstagare har hittills tagits ut i strejk på grund av den finska regeringens planer på att förändra den så kallade uppsägningslagen, rapporterar tidningen Handelsnytt. Mer specifikt vill den C-ledda regeringen göra det lättare för företag med färre än 10 anställda att säga upp personal.

Tanken är att göra det enklare för småföretagare att nyanställa.

Elektrikerförbundet, tjänstemannafacket Pro, offentligt anställdas förbund JHL, Livsmedelsarbetareförbundet och handelsfacket Pam hör till de förbund som hittills plockat ut medlemmar i strejk mot lagändringen.

Pams engagemang har hittills omfattat några tusen anställda, och då i form av en- eller tvådagarsstrejker. Men efter ett möte med statsminister Juha Sipilä i tisdags meddelade förbundet att man växlar upp rejält och beslutar om politiska strejker som berör närmare 50 000 arbetstagare.

Anna Salin.

– Att förbättra sysselsättningen är i allas intresse men det förslag som nu tagits fram som skulle försämra uppsägningsskyddet för arbetstagare i företag med mindre än 10 anställda förbättrar inte sysselsättningen, utan sätter arbetstagare och företag i ojämlik ställning, säger Pams ordförande Ann Selin i ett pressmeddelande.

Denna strejkvåg förväntas slå till den kommande veckan. Information om vilka arbetsplatser och hur dessa påverkas  kommer att meddelas inom kort, uppger förbundet.

Dagen efter Pams besked gav LO sitt stöd till de finska fackens strejker.

”Regeringens förslag innebär en kraftigt ökad otrygghet för hundratusentals löntagare på den finska arbetsmarknaden. Vi uttrycker därför vår starka solidaritet med den finska fackföreningsrörelsen och de som nu har tvingats gå ut i strejk för att försvara sin trygghet och sina rättigheter på jobbet” säger LO i ett uttalande.

Artikeln är tidigare publicerad av Handelsnytt, som tillsammans med Arbetet och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.

Pam

• Servicefacket Pam är ett fackförbund för anställda inom de privata servicebranscherna. Förbundet har cirka 230 000 medlemmar av vilka 76 procent är kvinnor.

• Största delen av Pam:s medlemmar jobbar inom detaljhandeln, turism-, restaurang-, fastighets- och väktarbranschen.

• Organisationsgraden inom handeln är 65 procent.

• Pam är medlem i Finlands Fackförbunds Centralorganisation, FFC.