Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Island har rankats som bäst i världen på jämställdhet i nio år i följd. Och den nya ordföranden för stats- och kommunalanställdas centralorganisation BSRB har ett långt engagemang i frågan.

Sedan 2008 har nytillträdda Sonja Ýr Þorbergsdóttir arbetat med fackliga jämställdhetsärenden för BSRB:s räkning.

Bland annat har hon argumenterat för att generell arbetstidsförkortning skulle ha positiva jämställdhetseffekter.

– Vi vet att det större ansvar som kvinnor tar, särskilt inom så kallat oavlönat arbete, för hushållssysslor och familjevård resulterar i lägre lön och färre möjligheter på arbetsmarknaden, sade Sonja Ýr Þorbergsdóttir nyligen till isländska mediet RÚV.

Sonja Ýr Þorbergsdóttir ersätter den avgående ordföranden Elín Björg Jónsdóttir.

Utöver det fackliga arbetet på hemmaplan kommer Sonja Ýr Þorbergsdóttir från och med nästa år, i enlighet med organisationens rotationsordning, även att ta över ordförandeskapet i Nordens fackliga samorganisation (NFS).

– Jag vill gratulera Sonja till valet som ny ordförande för BSRB och välkomna henne till det nordiska fackliga samarbetet. Det är också roligt då Sonja kommer att vara NFS ordförande redan under 2019, säger generalsekreteraren Magnus Gissler i ett pressmeddelande.

BSRB

BSRB är isländska stats- och kommunalanställdas centralorganisation. Den grundades 1942 och samlar i dag 25 medlemsförbund.

Centralorganisationen representerar totalt 21 000 anställda, av vilka två tredjedelar är kvinnor.