Förbundsstyrelserna för Jusek och Civilekonomerna har tagit ett inriktningsbeslut om att bilda ett nytt gemensamt förbund.

Innan en sammanslagning kan bli verklighet ska förbunden förbereda ett mer konkret förslag som ska presenteras för förbundens högst beslutande organ, fullmäktige.

Ambitionen är att ett nytt förbund ska vara på plats före år 2019 är slut.

– Omvärlden och våra medlemmars behov förändras snabbt. Genom att bilda ett nytt förbund samlar vi kraften i våra organisationer. Tillsammans blir vi näst största förbund i Saco och en stark röst för våra medlemsgrupper. Det ger oss ännu bättre förutsättningar att skapa verklig medlemsnytta, säger Sofia Larsen, Juseks ordförande, i ett pressmeddelande.

Totalt samlar förbunden drygt 130 000 medlemmar i både privat och offentlig sektor.

Jusek är det största av de två förbunden och bland medlemmarna finns bland annat jurister, ekonomer och systemvetare.

Civilekonomernas medlemmar är, som namnet antyder, ekonomer.

– Civilekonomerna och Jusek delar värdegrund och facklig ideologi. Ett nytt förbund skapar en unik möjlighet att åstadkomma medlemsnytta, innovation och inflytande på riktigt, säger Lee Wermelin, Civilekonomernas ordförande, i pressmeddelandet.