Farliga ämnen finns på nästan varje arbetsplats, men allt för få arbetsgivare gör bedömningar av riskerna.

När Arbetsmiljöverket inspekterat 1 800 arbetsplatser i olika branscher fick drygt åtta av tio krav på att åtgärda brister när det gällde hantering av farliga  ämnen och kemikalier.

– Vi ser tydligt att många inte riktigt vet vad kemiska riskämnen är. På så sätt har inspektionerna gjort stor nytta, då de fungerat som ögonöppnare för många arbetsgivare, säger Pernilla Pehrson Niia chef för Arbetsmiljöverkets region väst.

Många företag har koll på vilka kemikalier de köper in, men inte att det uppstår andra kemiska risker i hanteringen av dem.  Vid till exempel svetsning av lackerad plåt är svetsröken ett farlig ämne, liksom mjöldamm är hälsofarligt i bagerier och trädam på sågverk. Även ämnen som är naturliga, miljövänliga och ekologiska kan alltså orsaka kemiska risker för arbetstagare när de bearbetas och används.

– Företag har också bättre koll på kemikalier som ingår i deras kärnverksamhet än andra hälsofarliga ämnen som kan finnas på jobbet. Man kan ha full koll på lösningsmedel och färger som används i produktionen, men glömma att städpersonalen också hanterar kemikalier, säger Pernilla Pehrson Niia.

Det är arbetsgivarens ansvar att hålla koll på vilka farliga ämnen som finns på arbetsplatsen och se till att de hanteras på ett säkert sätt.

Arbetsgivaren ska föra en förteckning över farliga ämnen, undersöka hur ämnena används och göra riskbedömningar.

– De ska också dokumentera resultatet av vad de kommit fram till, säger Pernilla Pehrson Niia.

De vanligaste kraven på de inspekterade arbetsplatserna har gällt just bristande dokumentation.

Ämnen har saknats i förteckningarna, om det funnits sådana, och det har inte dokumenterats tillräckligt väl hur arbetstagarna som utsätts för ämnena ska skyddas. Även beredskapen för olyckor har brustit.

Arbetsmiljöverkets granskning är en del i en europeisk kampanj med syfte att få friskare arbetsplatser genom säker hantering av farliga ämnen.

Bakgrunden är att användningen av kemikalier ökar i samhället och att cancer är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i EU.

Den här veckan uppmärksammas problemen med farliga ämnen extra mycket då det är den europeiska arbetsmiljöveckan.

I en rad länder hålls inspektioner, utbildingar och kampanjer på temat.

Förutom Arbetsmiljöverkets inspektioner uppmärksammas veckan i Sverige även av olika fackförbund.

Byggnads skyddsombud håller till exempel extra skyddsronder denna vecka med fokus på kvartsexponering och damm.

Dammet på byggarbetsplatser kan innehålla en rad farliga ämnen som kan skada de som jobbar i det.

Även Handels, och flera andra LO-förbund, uppmanar sina skyddsombud att gå en extra skyddsrond på sina arbetsplatser denna vecka.

Handels fokuserar också extra mycket på att värva flera skyddsombud.