Före valet fanns en bred och stabil majoritet över blockgränsen i riksdagen för en lika beskattning av löntagare och pensionärer.

Sedan 2007 har pensionärerna högre skattesatser än löntagare. Det beror på alliansregeringens jobbskatteavdrag.

Det normala är att skatten på pension är lägre än skatten på lön. Det är naturligt eftersom pensionerna är lägre än löneinkomsterna.

Orättvisorna har blivit allt större. Sedan 2006 har lönerna stigit med 27,9 procent och pensionerna med 6,2 procent.

Vi kräver nu att de utlovade vallöftena infrias och inte var enbart valfläsk ifrån allianspartierna och att riksdagen fattar beslut senast den 15 november.

Regeringen förbereder en opolitisk budget eftersom en övergångsregering kan tvingas lägga fram en sådan.

I praktiken förväntas en övergångsregering inte lägga fram förslag som är kontroversiella eller tydligt partipolitiska.

Ett förslag som inte var kontroversiellt före valet var sänkt skatt på pensioner och därför är vårt krav att det infrias.

Vi vill veta vilka partier om inte ställer upp på kravet om sänkt skatt för våra pensionärer och att man beslutar om det riksdagen inför budgetpropositionen 2019.