Centerpartiets nytillträdda kulturborgarråd i Stockholm Jonas Naddebo säger till Dagens Nyheter att det inte är en omöjlighet att privatisera bibliotek i Stockholm.

Han tycker även att ett sätt att utnyttja biblioteken mer kreativt är att upplåta delar av dem till civilsamhället och ideella organisationer för att få in mer kultur i biblioteken.

Jag ställer mig en smula frågande till huruvida Naddebo ens besökt ett bibliotek om han inte vet att civilsamhälle och ideella organisationer redan är där.

Utställningar, kulturföreningsträffar, scenframträdanden, publika samtal. Allt detta sker redan under taken på våra bibliotek. Jag vet detta då jag är en av dem som haft biblioteken som samarbetspartner under hela mitt aktiva liv som kulturarbetare.

Redan idag får biblioteken bära en stor del av det ansvar som våra politiker lämnat vind för våg. Våra bibliotekarier bär redan på fler roller än vad som ingår i uppdraget. De får, förutom att vara stöd för civilsamhällets kulturliv, även agera socialarbetare för samhällets utstötta som söker lite värme i lokalerna eller fritidspedagoger för ungdomar på glid som inte har någon fritidsgård. De är informationstjänst för våra gamla när våra samhällsinstanser gör att du förväntas kunna använda en dator för att överleva.

Bibliotekarierna får, likt lärarna, betala priset när samhällets högergir gör att det inte orkar bära sig självt längre.

De demokratiska fysiska mötesplatserna i vårt samhälle behöver förstärkas. Inte försvagas och urlakas

Och visst har diskussionen kring biblioteken varit, som Naddebo säger, ”en oerhört fattig kulturdebatt”. Men inte som Naddebo verkar tro.

För i en tid av digitalisering finns det absolut möjlighet att tänka kreativt kring bibliotekens framtid. Det finns alla möjligheter att tala om biblioteken som den fantastiska mötesplats för Sveriges medborgare de är redan idag.

Jag kan absolut se en framtid där biblioteken än mer har rollen som en sorts medborgarhus eller kulturplattform. Men då måste politikerna vara beredda att satsa på detta. Inte frånsäga sig ansvar genom privatiseringar.

Särskilt inte när man samtidigt lastar allt mer ansvar för det man inte mäktar med inom helt andra områden än de rent kulturpolitiska på våra bibliotekarier. De demokratiska fysiska mötesplatserna i vårt samhälle behöver förstärkas. Inte försvagas och urlakas.

Centerpartiets kulturborgarråd fegar ändå i sin klassiskt borgerliga övertro på privatiseringar i kultursektorn. Om nu civilsamhället är så jävla bra på allt. Varför inte lägga ned biblioteken direkt till förmån för lådbibliotek vid lyktstolpar där folk lägger gamla böcker de inte vill ha men inte orkar slänga?