När riksdagens talman slår klubban i bordet är beslutet nästan alltid fattat långt tidigare.

De politiska övervägandena är över i och med att något av riksdagens utskott har behandlat frågan och skrivit ett förslag till beslut.

I årtionden har svenska regeringar haft stabilt underlag i riksdagen, och då har besluten i själva verket brukat vara klara ännu tidigare. Riksdagen har då kallats ett ”transportkompani” som legitimerar vad regeringen redan har bestämt.

Nu är allt förändrat. Det röriga parlamentariska läget gör att Sverige kan få en regering med bräckligt underlag. Då förskjuts makt från regeringskansliet till riksdagen.

Flera av de frågor som stått i centrum för den politiska debatten kan därmed komma att avgöras i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Det gäller till exempel hur fler utrikesfödda ska få jobb och hur anställningsskyddet ska se ut. Också Arbetsförmedlingens framtid står på spel.

Ovissheten kring regeringsbildningen gör det dock svårt för utskottets ledamöter att diskutera i vilka frågor uppgörelser kan bli möjliga. ”Jag utsätts för fyra-fem journalistförsök per dag att spräcka någonting från förhandlingarna. Jag säger nej till alla”, säger Martin Ådahl, C-ledamot i utskottet.

Nervositeten är särskilt stor i mittenpartierna, som har en nyckelroll i förhandlingarna om en kommande regering. Ledamöter som inte vill bli citerade berättar att till och med placeringen vid förhandlingsbordet har varit föremål för diskussioner – ett mått på den spända stämningen.

Maria Nilsson (L) kostar ändå på sig att nämna en reform av Arbetsförmedlingen som en fråga där allianspartierna och Socialdemokraterna skulle kunna enas (med reservation för att hon bara har suttit i riksdagen en kort tid).

Ledamöter från partier som inte är indragna i regeringsdiskussioner då denna artikel skrivs känner sig friare att tala om tänkbara uppgörelser. Magnus Persson (SD) pekar på samsynen mellan Sverigedemokraterna och allianspartierna kring Arbetsförmedlingen och viljan att låta privata aktörer sköta matchningen.

– Med Socialdemokraterna ser vi möjlighet till övergripande samsyn när det kommer till behovsprövad arbetskraftsinvandring. Det samma gäller utveckling av arbetsmiljöarbetet och bättre arbetsförhållanden inom vård och omsorg, till exempel avskaffandet av delade turer, säger Magnus Persson.

Problemet, säger Ali Esbati (V), är att höger-vänsterkonflikten är särskilt stark i just arbetsmarknadsfrågor, till exempel anställningsskyddet.

– Det förslag om etableringsjobb som regeringen och parterna har utformat tror jag ändå att det finns goda möjligheter att enas kring. Och i EU-frågor där det gäller att slå vakt om den svenska partsmodellen borde vi kunna enas över blockgränsen.