Bristen på personal inom välfärden är akut. Vi behöver locka personal till välfärden som kan ta hand om en åldrande och växande befolkning. Men personalförsörjning är inte enbart en fråga om att rekrytera nya medarbetare. Det handlar i lika stor utsträckning om att ta tillvara på de som redan är anställda. Då krävs attraktiva arbetsgivare.

Trots detta verkar många kommuner i Sverige inte ta hänsyn till de faktorer som får dem att framstå som attraktiva arbetsgivare som kan locka mer personal. På många platser i landet ser vi i stället hur kommuner försöker att kostnadseffektivisera sina verksamheter – genom ogenomtänkta beslut – vilket får utvecklingen att röra sig åt fel håll.

Ett exempel är arbetstidsförläggningen på nattarbetspass för undersköterskor. Dessa planerar arbetsgivare på många platser i landet att göra kortare. Det resulterar i fler arbetspass för yrkesgruppen vilket får konsekvensen att de alltså tvingas att arbeta mer. Detta utan att få en enda krona i plånboken.

Kommunal på den lokala arbetsplatsen beskriver hur detta skapar stor oro i arbetsgrupper. I kommuner där förslaget redan genomförts vittnar nattpersonal om en försämrad återhämtning och om hur dagpersonalen tvingas stanna längre på kvällen och börja tidigare på morgonen. De beskriver också hur de behöver lämna barnen tidigare på förskolan, hur de har svårt att ta sig till sin arbetsplats med kollektivtrafiken och hur de vill ha mer tid med sina familjer och vänner.

Skälet som anges av arbetsgivaren till att förkorta arbetspassens längd och i stället införa fler pass är att detta påstås förbättra den anställdas hälsa. Vad arbetsgivaren inte berättar är att det handlar om att de ser ekonomiska incitament i schemaförändringen, som huvudsakligen handlar om att nattarbetande undersköterskor – genom att schemaläggas på fler arbetspass – genererar ekonomiskt vinst.

Det är magstarkt att hävda att man är mån om sin personal parallellt som personalen utesluts från inflytande i frågan.

Det är magstarkt att hävda att man är mån om sin personal parallellt som personalen utesluts från inflytande i frågan. Ett sådant förfarande ledde bland annat till ett nattupprop där över hundra undersköterskor i Norra Hisingen i Göteborgs stad tågade till politikernas öppna möten för att berätta om sina upplevelser.

Mot bakgrund av det skapades en arbetsgrupp som tar tillvara på och värdesätter undersköterskornas kompetens och erfarenheter. Liknande uppror har skett i Kungälvs och- Stenungssunds kommun. Även där togs förslagen tillbaka.

I Söderköpings kommun händer samma sak. Hotet om försämrade arbetstider med flera nattpass för nattpersonalen och längre kvällspass för dagpersonalen är droppen som får bägaren att rinna över. Personalen startar protestlistor för att göra sina röster hörda.

Offentligt anställda i kommunernas verksamheter ska inte tvingas att starta upprop med hundratals människor, för att arbetsgivaren ska lyssna på dem. Det är dags att lyssna på yrkesproffsen och värdesätta deras erfarenheter för att få en bra verksamhet med hållbara scheman.