Under juni, juli och augusti anmäldes 802 allvarliga olyckor på byggarbetsplatser till Arbetsmiljöverket. Det handlar bland annat om fallskador, personer som skadades med verktyg och belastningsskador. Samtliga anmälda olyckor medförde sjukskrivningar. Under samma period i fjol anmäldes 725 olyckor.

– Det är allvarligt överhuvudtaget att det är så höga siffror på antalet skadade inom byggbranschen, säger Tomas Blombäck, regionchef på Arbetsmiljöverket region Öst, till Ekot.

Enligt Arbetsmiljöverket var ökningen för samtliga branscher fyra procent under perioden.

Orsakerna till olyckorna har ännu inte analyserats, men värmen kan i vissa fall ha varit en bidragande orsak.

Eftersom många av verkets inspektörer tar semester på sommaren och inte ersätts med vikarier, görs det färre inspektioner under sommarmånaderna. Men Tomas Blombäck vid Arbetsmiljöverket tycker att det är en riktig prioritering att främst göra kontroller under vår, höst och vinter.

– Jag tror att det skulle behöva göras fler kontroller generellt, säger han till Ekot.