För tolfte månaden i rad sjunker arbetslösheten jämfört med samma månad i fjol, i slutet av september till 6,9 procent.

Och nedgången sker för alla grupper, kvinnor, män, unga, långtidsarbetslösa, utrikesfödda och i samtliga län, även om utgångspunkterna är väsensskilda.

– Det är en fortsatt god arbetsmarknad, det finns en stark efterfrågan bland arbetsgivarna på arbetskraft, säger Annika Sundén.

Även för den stora gruppen flyktingar som kom hösten 2015 går det nu allt bättre för, enligt henne.

– Det är en bred nedgång, arbetslösheten bland utrikes födda sjunker också, fortsätter Sundén.

Kvinnorna har däremot haft en något trögare utveckling, arbetslösheten faller betydligt fortare för män, vilket enligt Arbetsförmedlingen hänger ihop med just flyktinginvandringen där kvinnor i många fall har svårare att komma ut på arbetsmarknaden.

Andra prognosmakare, senast Konjunkturinstitutet, börjar dock ana en snar botten.

Bland inrikes födda har nu arbetslösheten sjunkit till låga 3,6 procent.

– Vår prognos är att arbetslösheten sjunker ytterligare, men i långsammare takt, säger Annika Sundén.

Olle Lindström/TT

Arbetsmarknaden i siffror

• Arbetslöshet september 343 000, 17 000 färre än i fjol. I procent har arbetslösheten sjunkit från 7,4 till 6,9 procent.

• Bland inrikes födda var arbetslösheten 3,6 procent (3,9).

• Bland utrikesfödda var motsvarande siffra 20,2 (22,1).

• 2 836 personer varslades under månaden om uppsägning. I september i fjol var den siffran 2 547.

Källa: Arbetsförmedlingen