Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Det amerikanska arbetsmarknadsdepartementets senaste siffror visar att arbetslösheten i USA sjönk till 3,7 procent under september. Under samma månad skapades 134 000 nya arbetstillfällen.

Arbetslösheten har enligt New York Times inte varit så låg sedan 1969, då hundratusentals soldater som stred i Vietnam räknades som anställda samtidigt som industrin på hemmaplan gick på högvarv.

Den amerikanska arbetsmarknaden har därmed fullbordat en anmärkningsvärd comeback sedan finanskrisen 2008, då drygt sju miljoner arbetstillfällen gick upp i rök inom loppet av ett par månader.

USA:s president Donald Trump har upprepade gånger tagit åt sig äran för den historiskt låga arbetslösheten.

Oberoende ekonomer pekar i stället på att återhämtningen inleddes under föregångaren Barack Obamas maktinnehav och att den starka konjunkturen fortsatt under Trump.

Medan Obama huserade i Vita huset ifrågasatte dock Trump regelbundet den officiella arbetsmarknadsstatistiken.

I en tweet 2012 hävdade han exempelvis att: ”Arbetslösheten har bara sjunkit för att fler inte ingår i arbetskraften och har slutat leta efter jobb. Inte en riktig återhämtning, falska siffror.”

 

Parallellt med den rekordlåga arbetslösheten låg sysselsättningsgraden i USA – enligt OECD, som räknar andelen sysselsatta mellan 15–64 år –under andra kvartalet 2018 på 70,6 procent.

Motsvarande andel i Sverige var 77,4 procent.