Peter Grönlunds film Goliat gick upp i dagarna. Filmen, som borde kamma hem ett par guldbaggar i år, är ett starkt drama om klass och kriminalitet i ett brukssamhälle.

Det är skillnad på landsbygd och landsbygd. Jag växte inte upp i en bruksort utan i kulturbygden runt värmländska Fryksdalen.

Sunne är en ort med ett tungt litterärt arv i Selma Lagerlöf och Göran Tunström.

Ovanpå det ett oproportionerligt författarsnitt sett till kommunens storlek, regionteater och konstmuseet Alma Löv.

Trots det så går det inte att växa upp i ett litet samhälle utan att kunna relatera till Goliat.

Huvudkaraktären, den sjuttonårige Kimmie, hade kunnat gå i min högstadieklass.

I en kommun med ett invånarantal på runt tiotusen kommer man inte undan varandra. Där finns ingen bra eller dålig skola.

Det finns en skola och den går alla i oavsett vilka dina föräldrar är. Det finns ingen plats för de liberala friskolereformernas valfrihet i ett samhälle med runt fyrahundra tonåringar i högstadieålder.

När jag sitter i biosalongen drar jag mig till minnes mina gamla skolkamrater. Han som dog i en överdos strax före studenten. Han som överlevde.

Det fria skolvalet är på så vis något så ironiskt som ett liberalt projekt som minskar friheten

Johannes Klenell

Hon som fick barn med han som åkte dit för att ha sparkat in pungkulorna på en norrman i Folkets park.

Han som det luktade så konstigt hemma hos och där TV:n jämt stod på. Han vars morsa var full när jag hängde med honom hem efter skolan.

Som aldrig bjöd hem mig igen efter det.

Goliat handlar om att låsas fast i sin samhällsklass. Att vara ödesbestämd till en förlorarroll i en döende glesbygd.

Men jag minns också den andra sidan av det. Hur just för att vi alla gick i samma skola – för att vi inte var osynliga för varandra – så kunde även mönstret brytas.

I statsvetaren Robert D. Putnams bok Our Kids beskrivs hur barn från mindre studievana hem påverkas positivt av att gå i samma skola som barn från akademikerhem.

När de studievana familjerna börjar samla sina barn i bättre skolor cementeras klassamhället.

Det fria skolvalet är på så vis något så ironiskt som ett liberalt projekt som minskar friheten.