Stiftelsen Reklamombudsmannen, som verkar för att upprätthålla en etisk nivå i näringslivets kommunikation, fällde enhälligt en av internetleverantören Bahnhofs jobbannonser.

Annonsen, som visades i deras sociala medier, var baserad på en meme – en viral bild som spridits och modifierats med avsändarens budskap.

Memen som Bahnhof valde att använda kallas “Distracted boyfriend”.

Den baseras på ett stockfoto där en kvinna upprörs av att en man vänder sig om för att titta uppskattande efter en förbipasserande.

Poängen är att förmedla en känsla av att bli lockad av något annat än det man förväntas lägga sitt fokus på. I det här fallet ett nytt jobb i stället för sitt gamla.

I nätets kulturkanon är memes språket. Ett språk som till stor del bygger på det metaironiska, det abstrakta och det könlösa.

Personerna är symboler som kan representera precis vad som helst.

Så, som de flesta andra memes finns “Distracted boyfriend” i varianter där könen, och karaktärerna, helt byts ut.

De tillåts representera vidare begrepp där lockelsen märks med ”socialism”, flickvännen ”kapitalism” och mannen ”ungdomen”.

Vill man, oavsett om man företräder en stiftelse för den goda saken, det politiska etablissemanget eller näringslivet, tas på allvar så bör man ha det i åtanke innan man ger sig på att appropriera eller bedöma memekultur

Myra Åhbeck Öhrman

De här nyanserna har uppenbarligen gått RO förbi, då de motiverar att fälla annonsen för sexism med följande:

”Nämnden finner vidare att framställningen av mannen – genom det sätt han, trots att han promenerar med sin flickvän, vänder sig om och tittar uppskattande på en annan kvinna – förmedlar en stereotyp bild av att män ser på kvinnor som att de är utbytbara på samma sätt som ett byte av arbetsplats, vilket är nedvärderande.”

Även om vi bortser från att de flesta från prekariatet nog skulle argumentera för att ett fast jobb är bra mycket mindre utbytbart än en partner: att läsa memes så bokstavligt visar att RO inte talar flytande Internet.

Det hela påminner lite om när Siewert Öholm (vila i frid) fick stå på bästa sändningstid och oroa sig för att ”vi är satans pipel” skulle korrumpera ungdomen.

De är dessvärre i gott sällskap. Det har om inte annat årets valrörelse visat oss.

”Distracted boyfriend” i Bahnhofs tappning fälldes för sexism.

Även näringslivet snubblar ofta på mållinjen när de försöker sprida sina budskap via den enorma plattform där användarna plötsligt blir en variabel att räkna med.

Saker som blir virala, oavsett om de blir det för att de omtalas i positiva eller negativa ordalag, når ut till betydligt fler.

I bästa fall helt gratis och i sämsta fall på bekostnad av avsändarens rykte. Internets minne är nämligen oändligt, även om det kan framstå som tankspritt.

Memespråket må vara snårigt och stundtals larvigt, men det är inte irrelevant.

I rätt händer kan det bli ett politiskt verktyg som kan användas mot ett orättvist etablissemang, som i censurens Kina.

Det kan användas för att tala till en nihilistisk och desillusionerad generation.

Även näringslivet snubblar ofta på mållinjen när de försöker sprida sina budskap via den enorma plattform där användarna plötsligt blir en variabel att räkna med.

Myra Åhbeck Öhrman

Å andra sidan finns det inget pinsammare än att bli en Siewert som stakar sig igenom obscena hårdrockstexter på skolboksengelska.

Vill man, oavsett om man företräder en stiftelse för den goda saken, det politiska etablissemanget eller näringslivet, tas på allvar så bör man ha det i åtanke innan man ger sig på att appropriera eller bedöma memekultur.