Rån är den typ av allvarliga olycksfall där unga anställda är mest överrepresenterade som drabbade.

– Kanske är en förklaring exponeringen, att de jobbar vissa tider, säger Mats Åhlgren, statistiker på Afa Försäkring.

På fredagsmorgonen presenterade han undersökningen som fokuserar på 16-29-åringars fall av långvarig sjukfrånvaro och allvarliga arbetsolyckor.

Även när det gäller att skära sig med kniv är åldersgruppen överrepresenterad jämfört med äldre kollegor.

– Man kanske är lite oförsiktig, man kanske måste lära sig hur farlig en kniv är, säger Mats Åhlgren.

Men detta är undantagen.

Generellt är risken att du drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall lägre om du är yngre än 30 år.

Risken för exempelvis fallolyckor och klämskador ökar med åldern.

Mönstren är lite olika beroende på sektor.

Mats Åhlgren konstaterar att olycksrisken skiljer sig främst mellan könen om man ser till anställda inom områden reglerade av LO och Svenskt Näringsliv.

Här drabbas män betydligt oftare av allvarliga olyckor, oavsett ålder.

Inom kommun och landsting utgör ålder i stället den främsta skiljelinjen; äldre drabbas oftare än yngre, oavsett kön.

Även när det gäller långvariga sjukskrivningar, på minst tre månader, är risken att drabbas lägre för unga än för äldre.

Här punktar vi några av rapportens slutsatser på detta område:

  • När unga blir hemma länge är den vanligaste orsaken psykiska diagnoser. Detta gäller även äldre kvinnor, medan äldre män till större del lider av fysiska sjukdomar.
  • Ångestsyndrom är vanligare bland dem som är under 30 år än bland deras äldre kollegor. De som är över 29 år är till större del än yngre sjuka till följd av svår stress. I alla grupper var för sig är svår stress dock ett större problem än ångestsyndrom.
  • Yngre mäns sjukfall beror till en dryg femtedel på skador och förgiftningar som inte skett på arbetet. Andelen är avsevärt lägre i alla andra grupper.
  • Kvinnliga, yngre, yrkesförare löper förhöjd risk för sjukfall, medan risken för yngre män är förstärkt bland annat bland träindustriarbetare samt isolerings- och vvs-montörer.

Afa försäkring ska fördela 40 miljoner kronor till fortsatta forskningsprojekt om ungas arbetsliv.

Ansökningstiden gick ut i veckan och nu ska det avgöras vilka som får pengar.