När den rödgröna regeringen föreslog att kollektivavtalsliknande villkor bör krävas vid offentlig upphandling sa Allianspartierna och Sverigedemokraterna nej.

När EU röstade för att mottagarlandets löner ska gälla alla arbetare i EU surnade de svenska Moderaterna till och ansåg att denna förbättring för Europas arbetare var de svenska Socialdemokraternas ”fel”.

När Centern försöker hitta en egen linje för utländska arbetare talar de om sänkta löner, för svenska LO-yrken.

Mot denna bakgrund känns det naturligt att parterna inom privat sektor nu skapar sitt eget arbetsmarknadsråd för EU-frågor.

Det nya rådets uppgift är att försöka hitta en gemensam svensk linje för parterna när det gäller EU-lagstiftning på arbetsmarknadens område.

Bakom står LO, Svenskt Näringsliv och PTK.

För självklart vinner vi ingen tillväxt genom att montera ned det svenska systemet.

Sverige är ett exportberoende land där klara spelregel är viktiga för både arbetsgivare och arbetstagare för att undvika osund konkurrens och för att kunna behålla konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter.

Det skapar vi inte genom att förvandla Sverige till en lågproduktivitetens utpost i Europa.

Alliansen har mycket att lära. Förhoppningsvis kan det nya partssammansatta rådet förklara för hur vi skapar tillväxt och välstånd.