Rolf Blomqvist klämdes till döds vid en rutinbesiktning av en travers på SSAB i Luleå.

Nu yrkar åklagaren på tre miljoner kronor i företagsbot, rapporterar Arbetet från rättegången.

Ytterligare fyra personer har sedan 2011 mist livet i tre olyckor på SSAB:s område, även om SSAB inte haft ansvaret i samtliga fall. Så här slutade rättsprocessen i de fallen:

3/11 2017 – Friande dom

Hovrätten frikände SSAB för en olycka där två män drunknade i tjära på SSAB i Luleå. De var anställda av en entreprenör som SSAB anlitat och skulle i oktober 2013 skära upp en öppning i en 20 meter hög tjärtank. De arbetade i ett invallat område som fylldes då tjära plötsligt vällde ut ur tanken. Åklagaren krävde SSAB på en företagsbot på fyra miljoner kronor, men både tingsrätt och hovrätt friade bolaget.

I domen konstateras att olyckan sannolikt inte inträffat om tjärtankens nivåmätare visat rätt mängd tjära och om männen arbetat från en lyftkranskorg. Men ingen ansågs ansvarig för detta på ett sätt som de kunde dömas för.

7/12 2017 – Fällande dom

En man omkom då han körde truck på SSAB:s område och blev påkörd av ett tåg. På tågrälsen transporterades flytande hett stål för vidareförädling. Normalt sett var överfarten försedd med en bom, men i samband med ett renoveringsarbete i området hade man fattat beslut om att ersätta bommarna med spårvakter.

– I det här fallet är det så enkelt att om bommen varit nedfälld och låst och man hade varit tvungen att kalla på någon som kom och låste upp den, då hade truckföraren varit i livet i dag, sa åklagaren Christer B Jarlås till SVT när rättegången startade.

Det var vid den tidpunkt då olyckan inträffade upp till den som skulle passera att tillkalla en vakt. Tingsrätten skriver i sin dom från december förra året att mannen, såvitt rätten förstår, inte behärskade engelska språket så att han kunde ringa och begära en vakt. Han arbetade för en slovakisk underentreprenör.

Tingsrätten skriver att det är anmärkningsvärt att SSAB vältrat över ansvaret nattetid på de enskilda entreprenörerna eller deras arbetstagare.
SSAB dömdes att betala 1,5 miljoner i företagsbot och 40 000 till den omkomnes son. Domen har inte överklagats till hovrätten.

24/5 2018 – Fällande dom

Hovrätten slog fast tingsrättens fällande dom mot företaget Nordkalk. Det var i november 2011 som en 23-årig man skadades så illa att han senare omkom. Detta skedde vid arbete med företagets kalkugn inne på SSAB:s område i Luleå.

Man försökte rengöra den heta ugnen genom att spola in kallt vatten i den, vilket ledde till att ånga och het kalk pressades ut ur den. Utöver att en man omkom skadades fyra andra i samband med detta arbete.

Nordkalk hävdade i rättsprocessen att det inträffade inte var deras ansvar eftersom de drabbade var anställda hos entreprenörer företaget anlitat.

När man överklagade tingsrättens fällande dom hänvisade man till att det var viktigt att få en tydligare praxis om ansvarsfördelningen mellan beställare och entreprenör. Men hovrätten slog alltså fast företagets ansvar.

– En av signalerna i domen är att man inte kan ducka genom att säga att ”de är sina egna arbetsgivare, de har ansvar för sina anställda och vi har ingen del i saken”, sa Mattias af Malmborg, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd och målsägarbiträde i fallet, till Arbetet i våras.

Domen innebar att Nordkalk ska betala tre miljoner kronor i företagsbot samt 150 000 kronor till den omkomne mannens familj.

En person i chefsposition dömdes till villkorlig dom och 200 dagsböter.

Den omkomnes pappa sa i samband med domen till tidningen NSD att han aldrig får sin son tillbaka.

–  Men det man kan tycka är bra är att man får ett avslut på det här och att man får någon som är ansvarig för olyckan. Det känns ju bra, sa han.