Världens största uppslagsverk heter Wikipedia och är gratis för alla.

Hyfsat demokratiskt kan man tycka, men ur jämställdhetsperspektiv är uppslagsverket långt ifrån en förebild.

Enligt Wikimedia Foundation är 90 procent av de som skriver och redigerar artiklarna på sajten män, trots att antalet läsare är jämt fördelade över könen.

– Det är problematiskt att en homogen grupp skriver världens största uppslagsverk eftersom det påverkar vilka sorts artiklar som skrivs. Folk skriver om det som de är intresserade av, vilket påverkar ämnesspridningen och ur vilken vinkel en artikel skrivs. Män tenderar till exempel att skriva om män medan kvinnor skriver om både män och kvinnor, säger Sofie Jansson, skrivpedagog och styrelseledamot för Wikimedia Sverige.

Ett talande exempel är det faktum att det på engelskspråkiga Wikipedia finns fler artiklar om kvinnliga porrstjärnor än om kvinnliga författare.

Som en del i omställningen från ett manligt till ett jämställt Wikipedia håller Sofie Jansson sedan mars 2014 skrivstugor på Göteborgs Litteraturhus för att öka antalet artiklar av och om kvinnor.

Den initiala planen var att hålla på i åtta veckor, men fyra år senare är projektet fortfarande igång.

Och statistiken visar att behovet fortfarande är stort. I april 2017 fanns det till exempel 44 877 biografier om kvinnor på svenska Wikipedia och 170 862 om män.

Det handlar om att nå ut till dem som brinner för sina intressen och föra in deras kunskap i den digitala tidsåldern

Sofie Jansson

Således handlar bara cirka 25 procent av biografierna om kvinnor trots att de utgör hälften av samhället.

– Vi har även sett att kvinnliga biografier i större utsträckning handlar om deras relationer och vilka de är släkt med än vad de faktiskt har gjort, medan de om män fokuserar på männens gärningar, säger Sofie Jansson.

Den sneda könsfördelningen gör sig även påmind när man tittar på antalet artiklar som handlar om typiskt kvinnliga sporter och andra kvinnokodade ämnen.

– Det finns otroligt många artiklar om alla möjliga människor inom fotbollsallsvenskan, men det saknas artiklar om VM-vinnare i dans. Det finns en mängd artiklar om dataspel, men stora luckor inom textilområdet. Det finns till exempel inte någon sida om patentstickning som ändå är en vanlig stickningsmetod.

Det är inte bara i Sverige som problemet med kvinnlig underrepresentation har uppmärksammats.

Sofie Jansson menar att problemet är globalt, men att orsakerna till det varierar.

– En anledning är att kvinnor i vissa länder inte har tillgång till datorer i samma utsträckning som män. Det är dock inte problemet i Sverige. Vi har ju infrastrukturen, men ändå har vi en snedfördelning.

Enligt Sofie Jansson beror det bland annat på struktur, det vill säga att män i högre utsträckning blir pushade att prova på saker medan kvinnor uppfostras att inte fokusera på sig själva.

– När Wikipedia drog igång 2001 var det mest män som redigerade och det har sedan blivit en självrekryterande homogen grupp.

En typisk skrivstuga inleds på eftermiddagen och deltagarna trillar in efter hand.

Antalet ligger på runt tio personer per gång och det finns inga krav på hur ofta en person måste närvara.

Det finns heller inget krav på att man måste identifiera sig som kvinna för att få delta.

– Syftet med projektet är inte att få dem som redan skriver på Wikipedia att byta fokus utan att få dem som är intresserade av andra områden att börja skriva och redigera. Vi upplever att det är betydligt lättare att nå ut till kvinnor när man ordnar fysiska event, säger Sofie Jansson.

Det finns otroligt många artiklar om alla möjliga människor inom fotbollsallsvenskan, men det saknas artiklar om VM-vinnare i dans

Sofie Jansson

Från början låg skrivstugornas fokus på att skriva om kvinnliga författare och romankaraktärer, men i takt med att skribenter med olika specialkunskaper har tillkommit har antalet ämnen utökats.

Hittills har de utökat och förbättrat Wikipedias utbud med 443 artiklar.

De har även författat 24 ”rekommenderade” artiklar, vilket innebär att andra anser att artikeln är välskriven och ger en bra översikt. Målet var att nå upp till 20.

Dessutom har två av artiklarna, om Edith Södergran och Lisbeth Salander, fått märkningen ”utmärkt”, vilket innebär att de betraktas som de bästa artiklarna av Wikipedias skribenter.

Förutom skrivstuga varje vecka har Sofie Jansson även varit med och anordnat kostnadsfria sommarläger för de som är vill fördjupa sig i sitt skrivande.

Till skillnad från skrivstugan tar de dock bara emot deltagare som identifierar sig som kvinnor.

– Det handlar om att nå ut till dem som brinner för sina intressen och föra in deras kunskap i den digitala tidsåldern. Vi har nått några, nu handlar det bara om att fortsätta, säger Sofie Jansson.

Hon är hoppfull inför framtiden och känner att skrivstugan och initiativet har gjort att folk faktiskt har börjat att förstå varför det är viktigt att både kvinnor och män engagerar sig på Wikipedia.

– Det känns som att fler och fler får upp ögonen för hur problematiskt det är att världens största uppslagsverk författas av vita akademiska män i västvärlden.

#Wikigap

Tekniska högskolan Chalmers planerar att hålla skrivstugor varje år för att skapa och fylla på kvinnliga biografier på Wikipedia. Fokus ligger främst på att synliggöra kvinnliga forskare, innovatörer och entreprenörer. Projektet, som lanserades av Margot Wallström, går under hashtaggen WikiGap.

74 procent handlar om män

Svenska Wikipedia i april 2017:

•44 877  biografiska texter om kvinnor

• 170 862 biografiska texter om män