”Det är inte godtagbart” skriver justitieombudsmannen (JO) Thomas Norling i ett färskt beslut om Försäkringskassans handläggningstider.

Detta efter att ha konstaterat att myndigheten tagit fem till åtta veckor på sig för att lämna överklaganden från fyra enskilda personer till förvaltningsrätten.

Det handlar om personer som varit missnöjda med sina beslut från Försäkringskassan och velat ha dem prövade i domstol.

Överklagandet ska då skickas till Försäkringskassan. På myndigheten kontrolleras att det kommit in i tid och att det inte finns så uppenbara fel att beslutet genast ska ändras.

JO menar att man inom en vecka bör ha klarat av detta och ha skickat ärendet vidare till domstol.

I de fyra ärenden som myndigheten nu kritiseras för har detta i stället tagit fem till åtta veckor.

JO slår fast att det först dröjt för länge innan överklagandena ens registrerats hos myndigheten, samt att det sedan tagit för lång tid att få iväg dem till domstol.

Försäkringskassan uppger att förklaringen är ett ökat antal ärenden.

Myndigheten har anställt extra personal samt sett över organisation och rutiner för att komma till rätta med situationen.

JO skriver i beslutet att ett ökat ärendeinflöde inte gör att handläggningstider på väsentligt mer än en vecka kan accepteras. ”Jag kommer att följa utvecklingen och utfallet av de åtgärder som myndigheten redogjort för” fortsätter han.