Nästan varannan butik (45 procent) har utsatts för brott under tredje kvartalet i år.

Det är nio procentenheter högre än kvartalet före, enligt Svensk Handels trygghetsbarometer.

Stöld och snatteri är det vanligaste brottet. Utöver detta förekommer även hot, våld och inbrott.

När det gäller stölder visar enkäten på en uppgivenhet hos handlarna vad det gäller att polisanmäla.

Bara en av tre stölder och snatterier anmäldes. ”Det leder sällan eller aldrig till någon åtgärd”, lyder ett av vittnesmålen.

”Rättssamhället har successivt avkriminaliserat butiksstölderna. I dag är det i princip riskfritt att stjäla från en butik. Utöver att handlarna inte får det stöd de förtjänar, riskerar vi att fler människor faller in i den kriminella banan. Vi vet att butiksstölder är ett vanligt instegsbrott till grövre kriminalitet”, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, i ett pressmeddelande.

Om undersökningen

Svensk Handels trygghetsbarometern bygger på en webbenkät till ett slumpmässigt urval bland organisationens medlemsföretag, riktad till butikschefer eller butiksansvariga. Den genomfördes i början av september 2018 och besvarades av 536 butiker.