Har du jobbat kväll eller natt de senaste dygnen? Då ska du se upp lite extra noga, även när du är ledig.

Att trötthet på jobbet ökar risken för arbetsolyckor är känt sedan tidigare, men en stor dansk studie visar att risken för olyckor ökar även utanför arbetstid för nattarbetare.

I studien från Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har forskarna analyserat en nationell arbetstidsdatabas med 69 200 anställda och funnit att vårdpersonal löper ökad risk att skadas efter en vecka med kvälls- eller nattpass än om de arbetat dagtid.

Forskarna bakom studien tror att den ökade olycksrisken beror på att de anställda får mindre tid för sömn och återhämtning när de jobbar kvällar och nätter.

– Det betyder att man är tröttare än normalt och det kan öka risken för olyckor, inte bara på arbetet utan också på vägen hem från arbetet och på fritiden. Tröttheten försvinner ju inte på något magiskt vis när man lämnar arbetsplatsen, säger Helena Breth Nielsen, som är en forskarna bakom studien, i en kommentar i danska tidningen Mit Arbejdsmiljø.

Att forskarna jämfört personerna med sig själva efter olika typer av arbetstid, samt med andra inom samma yrkeskategori, gör studien mer tillförlitlig än tidigare studier.

– Det gör att vi med större vetenskaplig säkerhet kan säga att det är nattarbetet som är problemet. Det är det som innebär en risk att skadas, inte vem medarbetaren är eller vad den jobbar med, säger Anne Helene Garde, professor vid NFA.

Ett sätt att minska olyckor, både på jobbet och i samhället i övrigt, kan därmed vara att försöka minska antalet arbetspass som utförs på kvällar och nätter.

Och för den som jobbat sena pass kan det vara bra att vara lite extra försiktig och uppmärksam i alla fall i riskfyllda situationer.