Pressmeddelandena från Hamnarbetarförbundet respektive Sveriges Hamnar efter onsdagens centrala förhandlingar visar på en fortsatt spricka i parternas syn på läget i Göteborgs hamn.

Hamnarbetarförbundet skriver att Sveriges Hamnar avvisade ett förslag om ett avtal som var exakt likalydande med det avtal som arbetsgivarsidan i dag har med Transport.

Förslaget fördes fram efter att Sveriges Hamnar sagt nej till ett avtal med tillägg, som skiljer sig från Transports avtal.

Sveriges Hamnar poängterar i stället att Hamnarbetarförbundet avvisat arbetsgivarorganisationens förslag om att teckna ett hängavtal till Transports avtal.

Nytt försök att förhandla om hamnavtal

Hamnkonflikten

Arbetsrätt

”Eftersom Sveriges Hamnar redan har ett rikstäckande kollektivavtal med det största fackförbundet Transportarbetareförbundet kommer vi inte att teckna ett annat avtal med en annan facklig part”, säger förhandlingschefen Joakim Ärlund i en skriftlig kommentar.

Avtalslösa Hamnarbetarförbundet kallade till förhandling om ett centralt kollektivavtal.

Förbundet har lyft en oro över den nya arbetsgivarpolicyn som begränsar förbundets delaktighet i skyddsarbetet.

– Vi är oroliga att det ska hända en dödsolycka så därför måste vi komma in på banan, har Hamnarbetarförbundets vice ordförande Peter Annerback sagt i en film på förbundets hemsida.